Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PSO język angielski szkoła podstawowa

Data dodania: 2013-04-25 19:08:31
Autor: joanna tubacka

Chciałabym podzielić się z Państwem przykładowym PSO z języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 1 – 3 Szkoły Podstawowej

Sposób oceniania: oceny w skali od 1 do 6

Formy sprawdzenia i oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia:

 • odpowiedzi ustne
 • kartkówki ze słówek
 • testy
 • kartkówki testujące zagadnienia gramatyczne ( klasa 3)
 • sprawdzian z czytania
 • prace plastyczne lub inne projekty
 • prace domowe
 • udział w konkursach
 • ocenę z ćwiczeń
 • ocenę z samodzielnej pracy na lekcji
 • aktywność na lekcjach: 3 pieczątki czerwone oznaczają ocenę bdb, 6 pieczątek czerwonych ocenę celującą, 3 pieczątki czarne– ocenę niedostateczną

Kryteria ocen:

 • Celujący: uczeń w pełni opanował i swobodnie stosuje poznane wyrazy i wyrażenia; w mówieniu łączy je w dłuższe frazy i proste zdania; uczeń płynnie czyta proste zdania; posiada bardzo dobrą wymowę; w konkursie przedmiotowym zajmuje czołowe miejsce; zawsze odrabia zadania domowe oraz zadania dodatkowe; jest zawsze aktywny na lekcji; jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania, sprawdziany zalicza na ponad 100%.
 • Bardzo dobry: uczeń bardzo dobrze opanował poznane wyrazy i wyrażenia, sprawnie czyta i wypowiada się prostymi zdaniami, posiada dobrą wymowę; uczeń zajmuje wysokie miejsce w konkursie przedmiotowym; prawie zawsze odrabia zadania domowe; przeważnie jest aktywny na lekcji, testy zalicza na 100-92%.
 • Dobry: uczeń opanował poznawane wyrazy i wyrażenia w stopniu dobrym; powoli czyta i wypowiada proste zdania; posiada poprawną wymowę; przeważnie odrabia zadania domowe; czasami jest aktywny na lekcji, sprawdziany zalicza na 91-79%.
 • Dostateczny: uczeń opanował poznawane wyrazy i wyrażenia w stopniu dostatecznym; uczeń odczytuje typowe wyrazy i wcześniej usłyszane proste zdania; wypowiedź na poziomie wyrazów; uczeń wykazuje słyszalne braki w wymowie; często nie odrabia zadań domowych; rzadko kiedy jest aktywny na lekcji, sprawdziany zalicza na 78-53%.
 • Dopuszczający: uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego słownictwa; rozpoznaje poznane wyrazy, ma jednak trudności z ich odczytaniem; słaba wymowa; sporadycznie odrabia zadania domowe; uczeń nie udziela się na lekcji, testy zalicza na 52-26%.
 • Niedostateczny: uczeń nie jest w stanie opanować podstawowego...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !