Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przygotowywanie wydruków i zapisywanie kosztorysów w programie NormaPRO

Data dodania: 2013-03-19 19:00:49

Przykład scenariusza lekcji z przedmiotu specjalizacja. Przedstawiona lekcja została przeprowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i programu NormaPRO. Zaletą tej lekcji jest to, że uczniowie są aktywni w trakcie lekcji, praktycznie wykorzystują nowe wiadomości.

SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: Specjalizacja

Klasa: IV TB

Data: 2013.03.04

Planowany czas trwania lekcji: 45 min.

Autor: Mariusz Lach

Temat: PRZYGOTOWYWANIE WYDRUKÓW I ZAPISYWANIE KOSZTORYSÓW W PROGRAMIE NORMA PRO.

I. CELE LEKCJI:

Ogólny:

Nabycie umiejętności przygotowywania wydruków i zapisywania kosztorysów w programie Norma PRO.

Operacyjne:

uczeń potrafi...

 • wyjaśnić pojęcie kosztorys;
 • edytować wcześniej przygotowane kosztorysy w programie;
 • scharakteryzować zawartość wydruku kosztorysu;
 • przygotować wydruk kosztorysu w programie;
 • edytować zawartość strony tytułowej;
 • zapisać przygotowany kosztorys na dysku.

II. METODY NAUCZANIA:

 • pogadanka utrwalająca;
 • mini-wykład,
 • ćwiczenia praktyczne;

III. ZASADY NAUCZANIA:

 • samodzielności,
 • efektywności,
 • związku teorii z praktyką,
 • indywidualizacji i uspołecznienia.

IV. FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:

 • praca indywidualna,
 • praca grupowa;
 • praca z całą klasą.

V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • tablica interaktywna;
 • program do kosztorysowania NormaPro;
 • arkusze ewaluacji.

VI. TOK LEKCJI:

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe;
 2. Omówienie przebiegu lekcji;
 3. Podanie pracy domowej;
 4. Ewaluacja zajęć - wypełnienie ankiety (załącznik nr 2). 

PRZEBIEG LEKCJI:

METODA

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

PRZEWIDYWANE CZYNNOŚCI UCZNIA

UWAGI

I. Czynności organizacyjno – porządkowe


 • powitanie uczniów, sprawdzenie obecności;

 • Uczniowie witają się z nauczycielem i siadają przy komputerach

 


II. Omówienie przebiegu lekcji


 • podanie tematu zajęć;

 • uświadomienie uczniom celów lekcji;

 • Uczniowie zapisują temat  w zeszytach

 


Podsumowanie lekcji poprzednich i wprowadzenie do nowej lekcji

Pogadanka utrwalająca

Przykładowe pytania nauczyciela:

1. „Co to jest kosztorys ?”

2.„Czym różni się dział od pozycji kosztorysowej ?”


Uczniowie na podstawie dotychczasowej nauki i wiedzy zdobytej z innych przedmiotów odpowiadają:

Ad. 1. Jest to dokument określający kwotę za jaką zostanie wykonany dany zakres robót lub cała inwestycja.

Ad. 2. Dział jest to zbiór pozycji opisujących etap robót, a pozycja kosztorysowa jest to zapis(wycena)...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !