Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program Koła Turystyczno — Krajoznawczego w SOSW

Data dodania: 2013-03-11 20:05:17
Autor: Sylwia Berłowska

Program Koła Turystyczno — Krajoznawczego w Sosw na terenie Bełchatowa

PROGRAM KOŁA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO W SOSW w Bełchatowie

I CELE KOŁA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO:

CELE OGÓLNE

 • Rozwijanie wśród członków koła zainteresowań krajoznawczych i turystycznych.
 • Zachęcanie do poznawania tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Rozwijanie samodzielności dzieci.
 • Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
 • Wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody.
 • Zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

II ASPEKTY WYCHOWAWCZE

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki
 • wdrażanie do systematycznego i planowego zdobywania i wzbogacania wiedzy
 • wyrabianie pracowitości i wytrwałości
 • uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za jego stan
 • wdrażanie do gromadzenia materiałów z interesującego ucznia tematu

III ZADANIA (w załączniku)

IV SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

1. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • Mapy
 • Kompasy
 • Telewizor
 • Aparat fotograficzny
 • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !