Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program wychowawczy dla klasy I Technikum Weterynaryjnego

Data dodania: 2013-02-02 11:45:57

Program wychowawczy opracowany dla klasy I technikum.

Program wychowawczy dla klasy I Technikum Weterynaryjnego w ZS RCKU w Nysie na rok szkolny 2011/2012

Opracował: mgr inż. Sylwester Misiarz - wychowawca

Zadania wychowawcze:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia o wymiarze intelektualnym, psychicznym i zdrowotnym, moralnym i duchowym.
 2. Wspomaganie uczniów w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do osiągnięcia celów życiowych, wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 3. Uczenie uczniów szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie.
 4. Przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.
 5. Uczenie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, aby umieli działać na rzecz wspólnoty nauczycieli i uczniów. Wspieranie pozytywnych cech związane jest przede wszystkim z akceptacją i pomaganiem uczniom w tworzeniu ich szacunku do siebie. Stworzenie przez nauczyciela warunków, w których uczniowie poczują się na tyle bezpiecznie, że będą chcieli aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowawczych.

Techniki wychowawcze:

 1. Narady klasowe – rozwiązywanie problemów, podejmowanie zbiorowej decyzji.
 2. Rozmowa wychowawcza, pogadanka, dyskusja - wydarzenia bieżące klasy, problemy szkolne, moralne.
 3. „Burza mózgów” - swobodnie wypowiadane propozycje rozwiązań bez rygorów realności lub innych wykonalności.
 4. Rozmowa kierowana – delikatne naprowadzanie na wyciąganie przez uczniów prawidłowych wniosków i rozwiązań.
 5. Zastosowanie środków audiowizualnych – oglądany film lub wysłuchany tekst jako technika pomocnicza.
 6. Wykorzystanie wytworów pracy uczniów – konkursy, gazetki, plansze tematyczne.
 7. Prezentowanie osiągnięć zespołowych – apele, akademie, zawody sportowe, wywiady opracowania.
 8. Techniki pisemne – ankiety, wywiady, referaty.
 9. ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !