Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program gimnastyki korekcyjnej «Rosnąć zdrowo»

Data dodania: 2013-01-25 22:56:31
Autor: Małgorzata Grzybek

Przedstawiam Program Gimnastyki Korekcyjnej «Rosnąć zdrowo», przeznaczony dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.

Część wstępna

Jednym z warunków zdrowia i właściwego rozwoju dziecka jest jego prawidłowa postawa. Zapewnia ona stabilność i sprawność całego ciała. Bardzo często dzieci słyszą słowa «Trzymaj się prosto», lecz strofowanie ciągłe nie wystarcza, aby poprawić nieprawidłową sylwetkę. Dbanie o prawidłową postawę dzieci jest ważnym fragmentem wychowania, profilaktyki i lecznictwa. Od harmonijnej współpracy przedszkoli, szkół, rodziców, ośrodków specjalistycznych zależą efekty tych działań. Wraz z postępem technologii drastycznie spada aktywność fizyczna wśród dzieci. Większość z nich po kilku godzinach nauki w szkole preferuje odpoczynek przed telewizorem lub komputerem. Ograniczeniu ulega aktywność fizyczna, która wpływa stymulująco na prawidłowy wzrost i rozwój młodego człowieka oraz zapewnia utrzymanie zdrowia i kondycji w późniejszym wieku.

Charakterystyka programu

Na podstawie badań, analiz i statystyk zwiększa się liczba uczniów z wadami postawy. Do najczęściej występujących należą: plecy wklęsłe, plecy okrągłe, plecy płaskie, skoliozy oraz płaskostopie. Coraz więcej dzieci wymaga systematycznych działań korekcyjnych, które wpłyną na ich prawidłowy rozwój. Uwzględniając potrzeby i warunki bazowe szkoły powstał program gimnastyki korekcyjnej «Rosnąć zdrowo». Program «Rosnąć zdrowo» jest zgodny w celach , treściach i osiągnięciach z podstawą programową kształcenia ogólnego ,zawiera treści ścieżek edukacyjnych, elementy edukacji zdrowotnej podporządkowanej specyfice ogólnorozwojowej uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Ujęto w nim zadania i cele zgodne ze Statutem Szkoły oraz Programem Pracy Wychowawczej

Założenia programowe

 • Zajęcia korekcyjne, w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla grupy będą prowadzone na sali gimnastyki korekcyjnej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt.
 • Grupy korekcyjne wyodrębnione na podstawie wad postawy mogą liczyć max.10 uczniów.
 • Metody pracy oraz ćwiczenia zostaną dostosowane indywidualnie do wady postawy dla każdego ucznia.
 • Podczas zajęć będą przekazywane treści edukacji zdrowotnej, kształtujące określone postawy i zachowania
 • Ćwiczenia korekcyjne będą realizowane wraz z grami i zabawami korekcyjnymi oraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.
 • Każdy uczeń otrzyma opracowany indywidualnie zestaw ćwiczeń domowych ,które powinien wykonywać dwa razy w ciągu dnia przez 20 min.
 • Realizacja zostanie poprzedzona zajęciami otwartymi dla rodziców

Cele programu

Główne cele programu:

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów
 • Podniesienie ogólnej sprawności organizmu
 • Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu prawidłowego w miarę istniejących możliwości
 • Kształtowanie odpowiedzialności za...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !