Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Data dodania: 2013-01-18 01:34:51
Autor: Ewa Sobieraj

Przedstawiam plan pracy zespołu przedmiotowego, w który zawarte są działania związane z badaniem umiejętności uczniów, ale również:

 • współpraca z rodzicami;
 • wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania;
 • propagowanie konkursów i otaczanie opieką uczniów biorących udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i gminy, itp.

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

L. p.

Tematyka

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego

Sierpień

Ewa Sobieraj

2.

Ewaluacja „ Kart szkolnych osiągnięć ucznia”- analiza zapisów umiejętności z poszczególnych edukacji

Wrzesień

Wszyscy nauczyciele

3.

Badanie diagnostyczne rozwoju ucznia klasy I (na starcie szkolnej realizacji); 

Wrzesień- październik

 

3.

Kształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do nauki 

Na bieżąco

Wszyscy nauczyciele

4.

Wymiana doświadczeń w zakresie
metodyki nauczania 

 • Wspólne omawianie i rozstrzyganie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • Omawianie zagadnień, z opanowaniem których uczniowie mają trudności;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole;
 • Obserwacja lekcji koleżeńskich;
 • Wymiana testów, pomocy naukowych, informacji, zadań własnych oraz zawartych w literaturze fachowej itp.;
 • Wygłaszanie referatów związanych pracą dydaktyczno-wychowawczą;
 • Opracowanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów w poszczególnych klasach (badanie tempa czytania i pisania, czytanie ze zrozumieniem, testu kompetencji ucznia klasy III);

Na bieżąco

Wszyscy nauczyciele

5.

Współpraca  z  rodzicami :

 • Współpraca z rodzicami w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej;
 • Analiza  kart  osiągnięć  szkolnych;
 • Konsultacje i zebrania z  rodzicami;
 • Pozyskiwanie rodziców do pomocy w organizowaniu imprez szkolnych;

Na bieżąco

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !