Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego

Data dodania: 2012-05-21 18:58:06
Autor: Irmina Mądry

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

 mgr Irmina Mądry

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola

Zespół Szkół nr 20 we Wrocławiu

 

 

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego: _______________ 

 

Cele:

  • podniesienie jakości pracy szkoły;
  • zadowolenie dzieci rodziców;
  • doskonalenie warsztatu pracy;
  • uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

 

  1. I.   Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. § 8 ust.2 pkt.1

 

ZADANIA DO REALIZACJI

FORMA REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Tematyka i harmonogram opracowane przez ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli, opisywanie refleksji po odbytych szkoleniach.

 

 

 

okres stażu

 

2.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania zintegrowanego i aktywizujących metod pracy.

 

 

okres stażu

 

3. Współtworzenie dokumentów szkoły.

Uczestniczenie w spotkaniach, dyskusjach, pracach nad tworzeniem dokumentów szkoły.

 

w miarę potrzeb

 

4. Podniesienie jakości pracy szkoły.

Na podstawie obserwacji wstępnej ucznia klasy I wdrożenie pracy zróżnicowanej.

 

Opracowanie i przeprowadzenie diagnoz w klasie pierwszej w oparciu o nową podstawę programową

X.2009

 

 

 

 

IV/V 2010

 

5. Wdrażanie programu   SP nr 65, stworzonego przez A. Kozielczyk T. Kott.

Kontynuowanie zajęć psychoruchowych                       w klasach I – III.

wg planu

 

6. Organizowanie konkursów szkolnych.

a/ Konkurs „Wrocławskie Krasnale” – etap wewnątrzszkolny oraz przygotowanie wyłonionych laureatów do etapu międzyszkolnego.

b/ Międzyszkolny konkurs matematyczny.

wg ustalonego harmonogramu

 

7. Organizowanie szkolnych imprez kulturalno – rozrywkowych.

a/ Pasowanie na ucznia

b/ Andrzejki – cyklicznie – współpraca z klasą równoległą

c/ Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

d/ Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

e/ Zabawy sportowe z dziećmi z Przedszkola nr 63/Wrocław

X.2009

XI.2009/2010/2011

 

I.2010/2012

 

V/VI – 2010/2012

 

okres stażu

 

 

 

 

 

  1. II.            Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 8 ust.2 pkt.2

 

...

ZADANIA DO REALIZACJI

FORMA REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Opracowanie dokumentacji, przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, opracowanie scenariuszy.

Korzystanie z Internetu.

Zajęcia z klasą w Sali komputerowej.

okres stażu

 

 

 

 

według możliwości i potrzeb

 

2. Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

 

według potrzeb własnych i szkoły

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !