Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawdzian kompetencji z matematyki

Data dodania: 2012-04-20 21:40:51
Autor: Elżbieta Kowalczyk

Sprawdzian kompetencji z matematyki po pierwszej klasie gimnazjum
Nie udało mi się przekopiować rysunków, pełen plik znajduje w załączniku (wraz z rysunkami)

TEST KOMPETENCJI PO I KLASIE GIMNAZJUM                           GRUPA A

Imię i nazwisko …………………………………..Klasa ……………………..Max 25 pkt

1.      Suma liczb  i  jest równa: (1 pkt)

             A)                              B)                              C)                           D)

 

2.      Przybliżenie dziesiętne ułamka  z dokładnością do części tysięcznych jest równe: (1 pkt)

            A) 0,715                          B) 0,714                           C) 0,72                        D) 0,704

 

3.      Wyrażenie   –( 2 – ) : ( –+ 3 )  ma wartość: (1 pkt)

            A) –                          B) –                                 C)                          D)   

 

4.      Na procentowym diagramie słupkowym przedstawione są wyniki sprawdzianu z matematyki, który pisało 25 uczniów klasy I a. (1 pkt)

 

Ocenę dostateczną z tego sprawdzianu otrzymało:

            A) 4 uczniów                 B) 6 uczniów                        C) 8 uczniów             D) 10 uczniów

 

5.      Do banku wpłacono na rok 200 zł. Po roku wypłacono 210 zł. Oprocentowanie w tym banku wynosiło:     (1 pkt)

            A) 10 %                          B) 20 %                                C) 5 %                      D) 15 %

 

6.      Pole trójkąta o podstawie 4 cm i wysokości opuszczonej na tę podstawę o długości 60 mm jest równe:        (1 pkt)

            A) 1200 mm2                  B) 24 cm2                            C) 120 cm2                D) 120 mm2

 

7.      Zapisując kwadrat sumy a i b zwiększony o 2, otrzymamy: (1 pkt)

            A) a2 + b2 + 2                 B) a2 + b2 + 22                    C) a2 + (b + 2)2           D) (a + b)2 + 2

 

8.      Wartość liczbowa wyrażenia  – a2 + 3a – 2 dla a = –2 jest równa: (1 pkt)

            A) –8                              B) –12                                 C) –4                          D) 4 

 

9.      Z których odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt? (1 pkt)

            A) 3 cm; 3 cm; 6 cm                                                  B) 0,2 dm; 0,02 m; 3 cm

            C) 5 cm; 0,04 m; 0,1 dm                                            D) 0,3 dm; 0,03 m; 8 cm

10.  Wskaż zbiór rozwiązań nierówności  – 5 .

 

11.  Oblicz   wartości wyrażenia: (3 pkt)

 

 

 

12.  Kierowca przejechał  całej trasy i zostało mu do przebycia o 15 km mniej niż już przejechał. Oblicz, jaką długość miała cała trasa? (2 pkt)

 

 

 

 

 

13.  Ania zbiera znaczki. W swojej kolekcji ma znaczki polskie, niemieckie, francuskie, holenderskie oraz australijskie. Poniższy diagram kołowy przedstawia procentowy podział znaczków Ani. (2 pkt)

 

a) oblicz, jaki procent wszystkich znaczków stanowią znaczki niemieckie?

 

b) oblicz, ile znaczków posiada Ania, jeżeli znaczków francuskich ma 60?

 

 

14.  Rozwiąż równanie: (2 pkt)

      7 (2x – 5) + 5 = 4x

 

 

 

 

15.  Zaznacz punkty A =( 1, 0)  i B =(4, –3)  w prostokątnym układzie współrzędnych oraz oblicz odległość między tymi punktami. (3 pkt)

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !