Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz lekcji — Ratunku! Mam napisać streszczenie

Data dodania: 2012-03-18 09:06:06
Autor: marta błaszak

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV — Ratunku! Mam napisać streszczenie!

Przedmiot: język polski 

Czas: 2 godziny lekcyjne

Klasa: VI

Temat: Ratunku! Mam napisać streszczenie 

Cele główne:

- uczeń rozumie zasadność ćwiczenia umiejętności pisania;

- uczeń zna krótkie formy wypowiedzi pisemnej;

- uczeń wie jak napisać streszczenie.

Cele szczegółowe:

- uczeń wie jak budować zdania pojedyncze, równoważniki zdań;

- potrafi przekształcić zdanie złożone na zdanie pojedyncze;

- potrafi przekształcić zdanie na równoważnik zdania;

- potrafi podać najważniejsze cechy streszczenia jako krótkiej formy wypowiedzi pisemnej.

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, praca w parach, praca grupowa, praca samodzielna.

Pomoce dydaktyczne: karty pracy dla każdego ucznia.

Przebieg lekcji:

1. Przywitanie i przedstawienie głównego celu lekcji. Swobodna rozmowa z uczniami mająca na celu uświadomienie im potrzeby ćwiczenia umiejętności pisania.

2. Przypomnienie informacji, że głównym budulcem wypowiedzi ustnej czy też pisemnej są wyrazy, które układają się następnie w zdania. Krótkie ćwiczenie rozgrzewające – każdy rząd dostaje kartkę ze zdaniem rozpoczynającym historię. Uczniowie piszą pod pierwszym zdaniem zwoje zdania, które zakrywają i przekazują następnej osobie. Ostatni uczeń czyta całość krótkiego opowiadania.

3. Przypomnienie znanych już krótkich form wypowiedzi pisemnej takich jak: zaproszenie, ogłoszenie, instrukcja, przepis, reklama, pocztówka, sprawozdanie. Przypomnienie pojęcia „streszczenie”. Zapisanie tematu lekcji. Ustalenie definicji streszczenia – burza mózgów.

Streszczenie – przekształcenie tekstu oryginalnego, zmniejszenie jego długości przy jednoczesnym zachowaniu najważniejszych informacji. (Zapisanie informacji w zeszytach)

4. Ustalenie głównych zasad jakimi należy się kierować przy pisaniu streszczenia – wklejenie notatki do zeszytu (zał. I).

5. Ćwiczenia praktyczne:

- zamiana szczegółowych informacji na ogólne (zał. ćw. 1);

- zamiana zdań bogato rozwiniętych na zdania proste (zał. ćw. 2, 3);

- zamiana wyrażeń na przymiotniki (zał. ćw. 4);

6. Przypomnienie zasady zamiany zdania na równoważnik zdania.

7. Ćwiczenia praktyczne:

- przekształcanie zdań na równoważniki zdania (zał. ćw. 5);

- przekazywanie sensu czyjejś wypowiedzi zawartej w dialogu własnymi słowami (zał. ćw. 6)[1].

8. Praca w grupach. Uwzględniając wszystkie istotne informacje dotyczące streszczenia, napiszecie streszczenie ostatniego rozdziału „Opowieści wigilijnej” K. Dickensa. (zał. II)

9. Przedstawienie i ocena pracy w grupach.

10. Posumowanie najważniejszych informacji omawianych na lekcji.

11. Praca domowa (na czwartek – 16.12): Napisz streszczenie czytanego i omawianego ostatnio na lekcji tekstu pt. „Goliszowe buty” K. Malickiego, podręcznik str.56 – 63.

(zał.I)

ZASADY JAKIMI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PISZĄC STRESZCZENIE:

  • przeczytać dokładnie streszczany tekst, wybrać najważniejsze informacje (główne wydarzenia, główną myśl;
  • jeśli to konieczne wypisać dane liczbowe, nazwiska, nazwy, terminy itp.;
  • Układać proste, jasne i zwięzłe zdania;
  • Nie wprowadzać żadnych osobistych uwag;
  • Nie stosować opisów ani dialogów;
  • Unikać wdawania się w szczegóły;

Ćw. 1 Zamień wyrazy „szczegółowe” na „ogólne”

Dom stoi wśród lip, topoli, brzóz i klonów (…………………………..). Po wejściu do salonu widzi się stylowy stoliczek, przepastne fotele, wygodną kanapę (………………………….). Znać, że mieszkają tu ludzie rozmiłowani w muzyce, bo w pokoju można dostrzec pianino, skrzypce i harfę (………………………..). W jadalni przy długim, nakrytym białym obrusem stole gromadzą się dziadkowie, rodzice i dzieci (…………………………...). Przed każdym z domowników leżą równiutko poukładane lśniące łyżki, łyżeczki, noże i widelce (………………………..). Za chwilę zostaną podane przepyszne: zupa, mięso, surówki (……………………......). Dzieci ucieszą się najbardziej z lodów, galaretki z bitą śmietaną i z sufletu (………………………). Pani...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !