Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Pragniemy szanować życie

Data dodania: 2012-02-26 16:48:30
Autor: Ks. Piotr Pietruszka

Przedstawiam scenariusz lekcji religii przeznaczony do realizacji na katechezie w klasie II SP. Lekcja ma przybliżyć dzieciom znaczenie ludzkiego życia oraz ukazać zagrożenia zdrowia i życia w codziennych relacjach.

Cele  ogólne katechezy:

v  Uświadomienie wartości życia człowieka

v  Uzasadnienie wyjątkowości każdego człowieka

v  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

v  Rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych osób.

v  Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy.

 

Cele Operacyjne

v  Uczeń zna piąte przykazanie Dekalogu

v  Uczeń potrafi wymienić grzechy przeciwko piątemu przykazaniu Dekalogu

 

Metody:

Szkic, rozmowa, praca z tekstem, pogadanka, wykład.

 

Formy pracy:

Praca zbiorowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana.

 

Środki dydaktyczne:

Tablica, zeszyt, podręcznik

 

Plan katechezy:

    I. Modlitwa

    II. Powtórzenie materiału

    III. Realizacja tematu lekcji

 

  1. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach: „Pragniemy szanować życie”.
  2. Zeszyt: pod tematem każdy uczeń otrzymuje zadanie wykonania szkicu, wyłącznie ołówkiem, płatka śniegu. Warunkiem tego zadania jest nie zaglądanie do sąsiada. Założeniem tego ćwiczenia jest to, że każdy płatek śniegu będzie inny. W podsumowaniu oglądamy prace uczniów i poszukujemy płatków podobnych do siebie z podkreśleniem różnic.
  3. Pogadanka:...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !