Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju n-la mianowanego

Data dodania: 2012-02-15 18:46:04

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Jabłońska

Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Zespół Szkół w Rybnie

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Nauczany przedmiot: język niemiecki

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2011r.

 

Rozp. § 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

Lp

Zadanie

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin realizacji

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

Poznawanie procedury awansu zawodowego

 

 

Doskonalenie warsztatu i metod pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca z uczniem zdolnym / słabym

 

 

 

 

 

 

 

Udział w opracowywaniu dokumentacji szkolnej

 

 

Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów językowych

 

Uzupełnianie pomocy dydaktycznych z języka niemieckiego

 

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy gimnazjalnej

• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego

 

 

 

• Aktywny udział w dostępnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego

• Udział w ogólnopolskich zjazdach Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

• Opracowywanie i wdrażanie własnych narzędzi pracy

• Tworzenie i wykorzystywanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów

• Ewaluacja zasad przedmiotowego oceniania

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli

 

• Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów III klas gimnazjum

• Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego dla uczniów liceum

 

• Współudział w opracowywaniu dokumentów wynikających z zaleceń dyrektora szkoły

• Praca w zespole ds. Programu Wychowawczego Gimnazjum

 

• Opracowanie regulaminów i przygotowanie konkursów

 

 

 

 

• Systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki i innych pomocy z języka niemieckiego

 

 

 

• Sprawowanie opieki nad klasą

• Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy na godzinach wychowawczych

• Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

 

• Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach

• j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zasady Przedmiotowego Oceniania

 

 

 

• Dzienniki zajęć

 

 

 

• j.w.

 

 

 

 

• Dokumenty szkolne

 

 

 

 

• Regulaminy konkursów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plan pracy wychowawcy

VIII/IX 2011

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

Na bieżąco

 

Rozp. § 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

Lp

Zadanie

Formy realizacji

Dowody realizacji

Termin realizacji

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Podstawowe wykorzystanie komputera w pracy pedagoga

 

 

 

 

 

Dodatkowe możliwości wykorzystania techniki komputerowej i informacyjnej

• Przygotowywanie testów, ankiet, dokumentacji wychowawcy, oraz dokumentacji wymaganej do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

• Korzystanie z Internetu jako źródła informacji

 

•...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !