Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym.

Data dodania: 2012-02-12 18:20:01
Autor: Marzena Szatecka

«Zośka», czyli Footbag to specyficzny rodzaj sportu, który polega na odbijaniu i żonglowaniu małą piłeczką. Konspekt ten powstał aby na nowo rozpropagować wśród dzieci tę trochę zapomnianą grę.

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

 

  1. Klasa VI b – chłopcy
  2. Ilość uczniów – 15
  3. Imię i nazwisko : mgr Marzena Szatecka
  4. Przedmiot : wychowanie fizyczne
  5. Temat : Popularyzacja gry w „zośkę”. Nauka podstawowych elementów  gry.
  6. Zadania szczegółowe w zakresie :

 

sprawności motorycznej, uczeń :

- poprawi wytrzymałość

- poprawi zręczność

- poprawi orientację przestrzenną

umiejętności, uczeń potrafi :

- wykonać podstawowe elementy gry footbag – toe delay i inside delay

- zastosować różne przybory na lekcji wf

wiadomości, uczeń zna :

- pojęcie orientacji w przestrzeni

- prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych

- zna pojęcie dokładność,  precyzja, celność

- zasadę „fair play”

- zasady gry w „zośkę”

usamodzielnienia, uczeń :

- wdraża się do bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych

- współuczestniczy w organizacji lekcji

- uczy się wytrwałości i cierpliwości

- angażuje się do współpracy w zespole: kontroluje poprawność i skuteczność swoich działań

w celu uzyskania jak najlepszego efektu, wspiera innych, kulturalnie kibicuje.

 

  1. Pomoce dydaktyczne : „zośki” słupki, woreczki, kocyki, szarfy, piłki skaczące, ringo.

 

 

Części

Czynności ucznia

Czynności

Metody

lekcji

Docelowe

Zadania

nauczyciela

Wstępna

nabierze pozytywnej motywacji do udziału w lekcji

- wykona zbiórkę

- słucha informacji nauczyciela

- przygotowuje się do świadomego

i aktywnego udziału w lekcji

- zapoznaje się z zadaniami lekcji

- sprawdza gotowość ucznia do lekcji

- podaje temat lekcji

- zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń

- zwraca uwagę na uważne słuchanie poleceń oraz dokładne wykonywanie zadań

przekaz słowny

Główna A

- pobudzi organizm do wysiłku fizycznego

- zwiększy siłę RR i NN,

mm. brzucha,

grzbietu

-poprawi zręczność

- poprawi szybkość reakcji

- poprawi orientację przestrzenną

- powtórzy i utrwali właściwą terminologię

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !