Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dobre rady dla rowerzysty

Data dodania: 2012-01-29 22:10:32
Autor: Żaneta Posmyk

Konspekt z wychowania komunikacyjnego w kl. 4 dotyczący zasad poruszania się rowerzysty po drogach publicznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

W CHORZEWIE

 

KONSPEKT DO LEKCJI TECHNIKI W KL. IV

 

Temat: Dobre rady dla rowerzysty – zasady bezpiecznego poruszania się rowerzysty po drodze.

 

Prowadząca: Żaneta Posmyk

 

Cele operacyjne lekcji:

                Uczeń:

-          rozumie konieczność posiadania karty rowerowej,

-          zna przepisy dotyczące warunków, jakie musi spełnić rowerzysta i rower, aby mogli być dopuszczeni do uczestnictwa w ruchu drogowym,

-          zna zasady prawidłowego poruszania się w kolumnie rowerowej,

-          wie, czego nie wolno rowerzyście,

-          zna i rozumie zasady bezpiecznego poruszania się rowerzysty po drogach.

 

Typ lekcji: wprowadzająca.

Metody pracy: pogadanka, rozmowa kierowana, burza mózgów.

Formy pracy: indywidualna i grupowa.

Środki dydaktyczne:

-          podręcznik ,,Technika – część komunikacyjna”,

-          karty z ilustracjami do pracy w grupach (załącznik 1),

-          prezentacja multimedialna jako sprawdzian wiadomości z lekcji poprzedniej,

-          prezentacja multimedialna przedstawiająca zasady obowiązujące rowerzystów.

PLAN ZAJĘĆ

  1. Czynności wstępne:

-          przywitanie z klasą,

-          sprawdzenie listy obecności,

-          krótki komputerowy sprawdzian wiadomości z lekcji poprzedniej dotyczący bezpiecznego poruszania się pieszych na drodze.

  1. Wprowadzenie do tematu lekcji.
  2. Realizacja tematu.
  3. Podsumowanie lekcji.
  4. Zadanie pracy domowej.
  5. Pożegnanie uczniów.

 

 

L. p.

Czynności nauczyciela

 

Czynności ucznia

1 a)

 

   b)

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !