Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs nt. życia i twórczości Czesława Miłosza — dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Data dodania: 2012-01-23 08:59:08
Autor: Edyta Gawin

Publikacja stanowi wersję dla uczniów (bez odpowiedzi) konkursu nt. znajomości biogramu i kilku utworów Czesława Miłosza, któremu poświęcony był ubiegły, tj. 2011 rok.

Ten konkurs zorganizowałam z polonistkami w swojej placówce (szkoła ponadgimnazjalna), by uwieńczyć nim Rok Miłosza.

Polecam. Odpowiedzi mogę przesłać prywatnie na maila.

Ddoatkowo załączam wzór regulaminu konkursu i ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej po konkursie literackim.

KONKURS LITERACKI nt. życia i twórczości Czesława Miłosza

1. Podaj rok urodzenia i śmierci Miłosza. – ……………………………………………….

2. Podkreśl w poniższym tekście nazwę miejscowości, w której przyszedł na świat Czesław Miłosz.

„Spójrz na niemiecką mapę sztabową z czasu pierwszej wojny:
To jest dolina Niewiaży, samo serce Litwy.
Kto nią jechał, po obu stronach widział białe dwory.
Tu oto Kałnoberże, naprzeciwko Szetejnie,
Dom, w którym się urodziłem, wyraźnie widoczny”
(Czesław Miłosz, „Rok 1911” z tomu „Kroniki”)

3. Kraj urodzenia Cz. Miłosza to……………………… . Uzupełnij.

4. Podaj imiona rodziców Cz. Miłosza. ………………………………………………………..

5. Dlaczego obchodzimy w tym roku Rok Miłosza? – ………………………………………

6. Miasto, w którym Miłosz spędził swą młodość to:

A) Kraków

B) Warszawa

C) Wilno

D) Kijów.

7. Jakie studia ukończył Miłosz? – ……………………………………………………………...

8. Na jakim uniwersytecie studiował Cz. Miłosz? Podaj pełną nazwę i miejscowość.

…………………………………………………………………………………………………..

9. Podaj rok debiutu poetyckiego Miłosza (w piśmie „Alma Mater Vilensis”) i tytuły tych dwu debiutanckich wierszy. – ……………………………………………………........................

10. Do jakiej grupy poetyckiej należał przyszły noblista? – ………………………………

11. Książkowy debiut Miłosza to ………………………………………………………….

12. Nurt charakteryzujący poezję Miłosza lat 30-tych XX w. to……………………………

13. Pierwszą pracę Miłosz podjął w:

a) piśmie „Alma Mater Vilensis”,

b) w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego,

c) w wileńskiej rozgłośni radiowej.

14. Miłosz pisał pod pseudonimem ……………………………………………………….

15. W którym roku Miłosz poślubił Janinę Dłuską-Cękalską? – ………………………….

16. Tomik Miłosza, jeden z najbardziej znaczących tomików poezji polskiej XX wieku, który ukazał się w Krakowie w 1945 roku to tomik pt....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !