Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan współpracy z rodzinami wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Data dodania: 2012-01-12 11:28:24
Autor: Elżbieta Stec

Współdziałanie wychowawców z rodzinami i opiekunami wychowanków zwiększa szansę na skuteczność oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, mających na celu wszechstronny rozwój dzieci. Pozwala na lepsze zrozumienie dziecka przez obie strony, daje również szansę ciągłego doskonalenia się wychowawców i rodziców.

Ramowy plan współpracy z rodzinami wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczeg w Skawinie

Wstęp

Współdziałanie wychowawców z rodzinami i opiekunami wychowanków zwiększa szansę na skuteczność oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, mających na celu wszechstronny rozwój dzieci. Pozwala na lepsze zrozumienie dziecka przez obie strony, daje również szansę ciągłego doskonalenia się wychowawców i rodziców.
Przekonanie wychowanków o autentycznym zainteresowaniu nimi i ich postępami, zarówno ze strony rodziców jak i wychowawców, to czynnik motywujący podopiecznych do podejmowania wysiłku w celu zdobywania wiedzy i umiejętności.

Ukazanie rodzicom internatu jako bezpiecznego, przyjaznego miejsca pobytu dla ich dzieci, gdzie pod opieką profesjonalnej kadry pedagogicznej mogą się wszechstronnie rozwijać, sprzyja współpracy opartej na zaufaniu, gdzie obie współpracujące strony będą miały poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka.

Cele

Ogólne:

  • Wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków poprzez dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczych w tworzeniu dzieciom warunków wszechstronnego rozwoju
  • Rozwijanie aktywnej współpracy rodziców i wychowawców

Szczegółowe:

  • Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami nowo przyjętych wychowanków
  • Poszerzanie wiedzy wychowawców o podopiecznych
  • Pogłębianie wiedzy rodziców na temat funkcjonowania dziecka w internacie dotyczącej oferty zajęć oraz aktywności dziecka, jego relacji koleżeńskich i postaw
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych; pogłębianie otwartości rodziców na potrzeby dziecka
  • Wzbogacanie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w wybranych aspektach wychowania i terapii
  • Współdziałanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • Kształcenie postawy odpowiedzialności rodziców za proces wychowawczy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !