Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Opracowała mgr Jolanta Śliwecka

Data dodania: 2012-01-06 13:43:05

 
 
 
 
 
 
 
 
                   …

 

 

PLAN  ROZWOJU  ZAWODOWEGO

 

 NAUCZYCIELA  MIANOWANEGO 

 

 UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  O  STOPIEŃ  ZAWODOWY 

 

NAUCZYCIELA  DYPLOMOWANEGO.

 

   

CELE :

 

1.    PODNIESIENIE  EFEKTYWNOŚCI  DZIAŁAŃ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH.

 

2.    OKREŚLENIE  MOŻLIWOŚCI  PODEJMOWANIA  DZIAŁAŃ  W  ZAKRESIE  POSZCZEGÓLNYCH  OBSZARÓW  PRACY  SZKOŁY.

 

3.    ZDOBYCIE  STOPNIA  AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELA  DYPLOMOWANEGO.

 

4.    POGŁĘBIANIE  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH  POPRZEZ  DOSKONALENIE  ZAWODOWE.

 

5.    ROSZERZENIE  WIEDZY  Z  ZAKRESU  PRAWA  OŚWIATOWEGO.

 

 

 

I.                    Informacje personalne

 

1.     Imię i nazwisko nauczyciela:  Jolanta Śliwecka

 

2.     Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

3.     Data rozpoczęcia stażu:  01.09.2009

Okres stażu:  2  lata  i  9  miesięcy

Data  ukończenia  stażu:  31.05.2012

 

4.     Posiadane  kwalifikacje:

Studium  Nauczycielskie  kierunek  wychowanie  przedszkolne.

                      Studia  magisterskie  kierunek  pedagogika  wczesnoszkolna.

                      Studia  podyplomowe  kierunek  terapia  zajęciowa.

                      Kursy  doskonalące.

                      Kursy  kwalifikacyjne.

                      Warsztaty,  spotkania  metodyczne.

 

 

  

II.                 Czynności organizacyjne

 

L.P.

ZADANIE

FORMY REALIZACJI ZADAŃ

INFORMACJE

 O REALIZACJI ZADAŃ

 

TERMIN REALIZACJI

1

Poznanie procedury awansu zawodowego

-         analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego

-         udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego

-         prawidłowo sformułowany wniosek

      o rozpoczęcie stażu

-         notatka z udziału

      w szkoleniu

01.09.2009

2

Poznanie zasad funkcjonowania

i organizacji zadań szkoły

-         zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO

-         plan rozwoju zawodowego

11.09.2009

3

Wstępna ocena własnych umiejętności

-         podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy

-         złożenie wniosku

     o rozpoczęcie stażu

 

09.2005

4

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

-         zbieranie informacji o realizacji zadań

 

-         gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań

W czasie stażu

5

Przygotowanie sprawozdania

z realizacji planu rozwoju

-         opracowanie sprawozdania

      z realizacji planu rozwoju

-         sprawozdanie

05.2012

 

 

 

  

III.               Zadania wynikające z rozporządzenia MENiS

 

L.P.

ZADANIE

FORMY REALIZACJI ZADAŃ

INFORMACJE

 O REALIZACJI ZADAŃ

 

TERMIN REALIZACJI

 

 

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,  w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 8 ust. 1  pkt. 1.

 

 

 

1

 

Poszerzenie wiedzy

i umiejętności w procesie aktywnego udziału

w wewnątrzszkolnym

i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym

 

-         udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli

-         udział w kursach

       szkoleniach  

       organizowanych przez

       instytucje pozaszkolne

 

 

-         zaświadczenia

-         notatki z udziału

      w szkoleniach

 

W czasie stażu

2

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów

w czasopismach pedagogicznych

 

-         czytanie literatury

           i czasopism

           pedagogicznych

-         dzienniczek lektur

W czasie stażu

3

Dbałość o sale przedszkolne.

-         organizowanie gazetek 

      i dekoracji  tematycznych

-         gromadzenie materiałów

      i pomocy dydaktycznych

-         notatki

W czasie stażu

 

 

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 8 ust. 2 pkt. 2

 

1

Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej.

-         sporządzanie  materiałów pomocniczych  do  zajęć, scenariuszy zajęć, materiałów do pracy,

-         opracowanie materiałów dla rodziców, podziękowań, dyplomów, zaproszeń

 

-         dokumentacja  efektów pracy

 

-         potwierdzenia dyrektora

W czasie stażu

2

Założenie strony internetowej przedszkola.

-         sporządzanie notatek

      o działalności

      przedszkola,

      wklejenie zdjęć

      przedszkolaków.

 

-         potwierdzenie dyrektora

W czasie stażu

3

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !