Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Technik budownictwa

Data dodania: 2011-11-14 17:40:51
Autor: Paweł Liszka

Przykład konspektu lekcji z przedmiotu technologia budownictwa. Przedstawiona lekcja została przeprowadzona z wykorzystaniem elementów metody projektu. Zaletą tej metody jest to, że uczniowie są aktywni w trakcie lekcji.

Konspekt lekcji z przedmiotu technologia budownictwa w klasie trzeciej. 

Temat: Projektowanie schodów. 

1. Określenie wymiarów elementów schodów monolitycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

CELE OGÓLNE:

- wykonanie projektu klatki schodowej

CELE OPERACYJNE:

Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:

- zaprojektować wymiary podnóżków i przednóżków,

- zaprojektować szerokość spoczników i biegów,

- określić wymiary klatki schodowej,

- wykonać rzut poziomy zaprojektowanej klatki schodowej

METODY:

- metoda projektu,

- praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- temat projektu z założeniami,

- przekrój poziomy klatki schodowej z oznaczeniami elementów schodów,

- tabele,

- podręcznik

TOK LEKCJI:

1. Czynności porządkowe – organizacyjne.

2. Odpytanie uczniów z ostatniej lekcji.

3. Nauczyciel rozdaje tematy projektów z założeniami.

4. Uczniowie zapoznają się z tematami projektu.

5. Wprowadzenie nauczyciela.

6. Uczniowie projektują elementy klatki schodowej.

7. Nauczyciel odpowiada na pytania uczniów.

8. Nauczyciel przedstawia rozwiązanie projektów.

9. Uczniowie porównują swoje projekty z rozwiązaniem nauczyciela.

10. Podsumowania lekcji - zdanie domowe (na podstawie wykonanego projektu wykonaj rzut poziomy  klatki schodowej). 

 

Opracował: Paweł Liszka

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !