Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Pola figur płaskich – lekcja powtórzeniowa

Data dodania: 2011-10-17 22:40:34

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE VI

1. Temat: Pola figur płaskich – lekcja powtórzeniowa

2. Nauczyciel: Joanna Burdyn

3. Cele lekcji:

a) Wiadomości

Uczeń:

 • Podaje nazwy trójkątów i czworokątów
 • Wymienia własności trójkątów i czworokątów
 • Zna wzór na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu i trapezu

b) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Uczeń:

 • Klasyfikuje trójkąty i czworokąty
 • Oblicza pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu i trapezu
 • Oblicza pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie
 • Zamienia jednostki miary pola
 • Oblicza wysokość trójkąta, równoległoboku znając jego pole i podstawę
 • Rozwiązuje zadania tekstowe

c) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

 • Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności
 • Rozsypanka (załącznik nr 1)
 • Plansze z własnościami czworokątów
 • Kartki z zadaniami za 1 pkt., 2 pkt. i 3 pkt.
 • Zdania typu prawda, fałsz
 • Praca w grupach i z całą klasą

4. Metody:

5. Formy pracy:

6. Przebieg lekcji:

a) podział klasy na grupy 3-osobowe – wybór lidera

b) rozdanie grupom rozsypanki – własności figur płaskich

c) przypomnienie własności czworokątów – plansze

d) rozdanie każdej grupie dwóch różnych zadań za 1 pkt. – przedstawienie rozwiązań

e) rozdanie każdej grupie dwóch różnych zadań za 2 pkt. – przedstawienie rozwiązań

f)  rozdanie każdej grupie 1 zadania za 3 pkt. – przedstawienie rozwiązań

g) podsumowanie – zadania...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !