Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy z uczniem zdolnym na kole matematycznym

Data dodania: 2011-10-17 22:33:43

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM NA KOLE MATEMATYCZNYM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45
W GDAŃSKU


Lp.

Hasło

programowe

Zagadnienia do realizacji

Cele operacyjne

Uczeń:

 

I. LICZBY NATURALNE

 

1.

Własności liczb

- numerowanie stron

- zadania z zapałkami

- kwadraty i trójkąty magiczne

- szyfrowanie działań i zadania    z dziurami

- obliczanie średniej arytmetycznej

- oblicza średnią arytmetyczną i formułuje wnioski wynikające z obliczeń

- stosuje własności liczb do rozwiązywania zadań logicznych

- ćwiczy spostrzegawczość poprzez analizę i rozwiązywanie zagadek rysunkowych

 

2.

Niedziesiątkowe systemy liczenia

- dwójkowy system liczenia

- przykłady innych systemów liczenia

- zapisuje liczby w dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym systemie liczenia

3.

Podzielność

- zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, obliczania NWD i NWW

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności

- rozkłada na czynniki pierwsze liczby przedstawione w postaci iloczynu

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem  NWW i NWD trzech  liczb naturalnych

 

4.

Zadania tekstowe

- dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego

- dotyczące zależności między drogą, prędkością i czasem

 – dotyczące proporcjonalności

- stosuje równanie drogi  do rozwiązywania zadań tekstowych

- rozwiązuje nietypowe zadania z treścią wykorzystując porównywanie różnicowe, ilorazowe oraz proporcjonalność

 

5.

Elementy kombinatoryki

- sadzanie lub ubieranie osób na różne sposoby

- pojęcie silni

- określa liczbę zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu elementarnemu

- oblicza n! dla dowolnego n naturalnego

 

II. LICZBY WYMIERNE

 

1.

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

- ułamki „piętrowe”

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !