Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

«Nieśmiałość — co to jest?» - zajęcia z elementami biblioterapii

Data dodania: 2011-10-17 20:46:36
Autor: Małgorzata Niewierska

Prezentowane zajęcia wchodzą w skład programu «Nie jestem samotną wyspą» przeznaczonego dla uczniów nieśmiałych z klas I – III.

Głównym założeniem programu zajęć jest zmiana postawy uczniów nieśmiałych poprzez wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz pozytywnej samooceny, poznanie swoich mocnych stron oraz zasad współżycia w środowisku, a przez to zminimalizowanie ich lęków i obaw związanych z działaniem wśród rówieśników oraz nabranie większej pewności siebie. Spotkanie: «Nieśmiałość – co to jest?» poświęcone jest rozpoznawaniu uczuć. Szczególnie skupiliśmy się na nieśmiałości. Odpowiednio dobrany tekst pozwolił dzieciom zidentyfikować się z bohaterem i jego problemem nieśmiałości w różnych sytuacjach. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzi: jak on by zachował się w takiej sytuacji? Zakończyliśmy sesję «uwalnianiem głosu» – podobnie jak główna postać opowiadania.

Każde spotkanie kończą ćwiczenia rozluźniające z elementami muzykoterapii, choreoterapii lub relaksujące wizualizacje.

Temat: Nieśmiałość – co to jest?

Cel:

 • Umiejętność rozpoznawania uczuć
 • Pobudzenie wiary we własne możliwości
 • Umiejętność pokonywania nieśmiałości

Uczestnicy: grupa do 5 osób z klas II i III; nieśmiałe, mające problemy w kontaktach z rówieśnikami.

Czas: 60 min

Warunki: czytelnia

Metody:

 • metody aktywizujące
 • podająca – słuchanie bajki
 • rozmowa kierowana

Formy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

Środki i materiały:

 • tekst „Chyba jestem nieśmiały”
 • lusterko
 • kartki, pisaki

Literatura:

 • Cain B., Chyba jestem nieśmiały, Gdańsk: GWP, 2008. ISBN 978-83-60577-07-3
 • Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej.Cz.1. Suwałki: AU Omega, 1998. ISBN 83-906120-7-0

Przebieg zajęć:

Zabawa integracyjna: Uczniowie siedzą w kręgu i witają się z prowadzącym:

Witam wszystkich, którzy są w dobrym nastroju – macha ręką;

Witam wszystkich, którzy są w dżinsach;

Witam wszystkich, którzy mają niebieskie oczy;

Witam wszystkich, którzy lubią lody

oraz witam wszystkich, których jeszcze nie przywitałam.

Zabawa twórcza: Poznajemy swoje uczucia

Dzieci w parach losują kartki, na których mają zapisane uczucie do przedstawienia mimiką. Jedno dziecko pokazuje uczucie, a drugie ma za zadanie je odgadnąć: (radość, smutek, złość, zazdrość, zadowolenie, lęk, wstyd, nieśmiałość)

Po zakończeniu zabawy rozmawiamy z dziećmi, które uczucia były przyjemne, a które są niemiłe dla mnie lub dla innych.

Dzisiaj porozmawiamy o jednym z prezentowanych uczuć o nieśmiałości.

Część właściwa zajęć:  

1. Burza mózgów:...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !