Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Data dodania: 2011-10-01 15:52:17
Autor: Wanda Rajska

WSTĘP

Szybki postęp cywilizacyjny, poza kolejnymi zdobyczami techniki, które ze sobą niesie, odciska równocześnie niekorzystne piętno na naszym zdrowiu. W codziennym życiu dziecka coraz mniej czasu poświęcane jest na ruch i aktywność fizyczną. Długotrwałe przebywanie dziecka w pozycji siedzącej w szkole, w domu, przed telewizorem czy komputerem powoduje zmniejszenie siły mięśniowej, co z kolei sprzyja powstawaniu wad postawy. Stąd prosta droga do mniej lub bardziej poważnych schorzeń narządów ruchu w przyszłości. Dbałość o prawidłową postawę ciała powinna trwać nieprzerwanie całą dobę. Wymaga ona stałej czujności i interwencji ze strony rodziców, nauczycieli i lekarza. Niezbędnym warunkiem jest również świadome współuczestnictwo dziecka w kierowaniu swoim rozwojem i doprowadzenie do właściwych nawyków na przyszłość. Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej to jedna z metod przeciwdziałania cywilizacyjnym zagrożeniom czyhającym na nasze dzieci.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program zajęć gimnastyki korekcyjnej przeznaczony jest dla dziesięciu uczniów klas I – III PSP w Porajowie, u których zdiagnozowano wady postawy. Zajęcia odbywać się będą w dwóch pięcioosobowych grupach, w wymiarze 1 godz. tygodniowo w roku szkolnym 2011/2012 oraz w wymiarze 2 godz. tygodniowo w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013. 

CELE PROGRAMU

Cele główne:

- skorygowanie istniejących zaburzeń postawy ciała,

- zapobieganie powstawaniu wad postawy,

Cele szczegółowe:

-  wszechstronny rozwój organizmu,

- poznanie własnej sylwetki i dostrzeganie odchyleń od prawidłowej postawy,

-  kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała przy wykonywaniu ćwiczeń, w trakcie zabawy, w domu i w szkole,

- zrozumienie przez ucznia celowości i korzyści płynących z udziału w zajęciach,

-  wzmacnianie wiary we własne siły i zdolności w osiąganiu celów zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Metody nauczania pojedynczych ćwiczeń ruchowych;

a.) syntetyczna (całościowa) – polega na nauczaniu ćwiczenia w całości, bez dzielenia go na elementy składowe,

b.) analityczna – ma zastosowanie przy nauczaniu ćwiczeń trudnych koordynacyjnie poprzez rozłożenie ich na poszczególne etapy,

c.) kombinowana (kompleksowa) – połączenie metod syntetycznych i analitycznych, stosowanych w zależności od stopnia trudności danego ćwiczenia.

Metody proaktywne (usamodzielniające):

a.) zabawowo-naśladowcza – polega na naśladowaniu ruchów zwierząt, roślin, pracy dorosłych itp.,

b.) zabawowo-klasyczna – polega na prowadzeniu zajęć poprzez gry i zabawy ruchowe, dobrane według odpowiednich zasad i dostosowane do określonej wady,

c.) bezpośredniej celowości ruchu – polega na wykonywaniu przez dziecko szeregu postawionych zadań, stanowiących dla niego bezpośredni, rozumiały i zwykle atrakcyjny cel,

d.) opowieści ruchowej – polega na naśladowaniu ruchami czynności występujących w opowiadaniu, bajce, których treść sugeruje odpowiednie formy ruchu.

Formy zajęć:

a.) frontalna – wszystkie dzieci w tym samym czasie wykonują to samo ćwiczenie,

b.) w zespołach – dzieci są podzielone na mniejsze grupy, każda z nich wykonuje odrębne zadanie,

c.) indywidualna – uczniowie wykonują zadania ruchowe samodzielnie, każdy uczeń ma wyznaczone konkretne zadanie,

d.) stacyjno-obwodowa – dzieci ćwiczą pojedynczo lub parami na odrębnych stanowiskach (stacjach) przez określony czas, po czym następuje zmiana stanowisk,

e.) ze współćwiczącym – ćwiczenia, do wykonania których potrzebna jest współpraca z partnerem, pojawia się element odpowiedzialności i wzajemnej ochrony w trakcie wykonywania zadania.

ZADANIA

1. Zlikwidowanie wady postawy.

2. Przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wady.

3. Wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym.

4. Zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz wyrównywanie deficytu ruchu.

TREŚCI I STRUKTURA PROGRAMU ZAJĘĆ

1. Objęcie działalnością korekcyjną dzieci z klas I - III w grupach dyspanseryjnych: płaskostopie, skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło – okrągłe, plecy płaskie), boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza I), nadwaga.

2. Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy.

3. Wyeliminowanie ewentualnych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !