Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy w klasie II gimnazjum

Data dodania: 2011-08-09 11:25:40

Artykuł zawiera roczny rozkład i tematykę godzin wychowawczych dla klasy II gimnazjum wraz z opisem treści, jakie zostaną poruszone podczas poszczególnych zajęć.

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy II gimnazjum 

Czas realizacji

Blok tematyczny

Tematy i cele edukacyjne

IX

  • Wkraczamy w nowy rok szkolny
1.      Bezpieczna i przyjazna szkoła

– zasady BHP oraz normy postępowania – prawa i obowiązki ucznia

- znajomość zasad bezpiecznego zachowania

- dostrzeganie potrzeby znajomości Statutu szkoły i Kodeksu etycznego

- rozumienie znaczenia praw i obowiązków

 

2.      Samorządność klasowa – demokratyczne wybory i plan pracy na nowy rok szkolny

- rozwijanie umiejętności współżycia w grupie

- kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej

- rozumienie pojęcia demokracji

- rozumienie roli samorządu klasowego i szkolnego

- ustalenie planu pracy zespołu i sprecyzowanie tematyki godzin wychowawczych

- zaplanowanie wspólnych uroczystości i świąt obchodzonych w klasie

- ustalenie zasad współpracy grupy

- stworzenie kalendarza życia klasy (święta, imieniny, urodziny)

 

3.      Podróże małe i duże – przygotowujemy fotoreportaż z wycieczki szkolnej/Czy szkoła może być zielona?

- edukacja ekologiczna i regionalna

- rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie i docenianie piękna kraju

- rozwijanie umiejętności współpracy i integracja poprzez wspólne przygotowanie fotoreportaży z wycieczki

 

X

  • Ja, szkoła, edukacja!

4-5.        Razem w ławce i na scenie – szykujemy przedstawienie!

- przygotowania do występu podczas Festiwalu Teatralnego FETA

- edukacja kulturowa

 

6.      O czym mówią karty historii i kartki kronik szkolnych?

- historia Komisji Edukacji Narodowej
- historia i tradycje szkoły
- budzenie więzi ze szkołą jako środowiskiem społecznym; rozumienie pojęcia i podstaw wychowania przez sztukę

- edukacja patriotyczna

 

7.      Nasi nauczyciele i my
- mój ulubiony belfer - jakimi cechami powinien się odznaczać?
- plusy i minusy pracy pedagogicznej - dyskusja
- skecze i humorystyczne scenki na temat szkoły, uczniów i nauczycieli

- jaki powinien być nauczyciel? Jaki powinien być uczeń?

- w jaki sposób uniknąć wzajemnych konfliktów

 

 XI

  • „Pamięć jest wdzięcznością serca”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      „Pamięć jest wdzięcznością serca”

- poznanie polskich tradycji związanych ze świętem zmarłych i ich korzeni

- filozoficzne rozważania nad przemijaniem, cierpieniem i sensem istnienia

- wspomnienia o zmarłych bliskich, bohaterach, wielkich ludziach

 

9.       "A pamięć o nich trwać będzie wiecznie..." – udział w szkolnych obchodach Święta Niepodległości
- ważna rocznica państwowa "Święto Niepodległości".
- historia naszego kraju - nawiązanie do bohaterów wojen, powstań
- "Kiedy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie..." - refleksje nad istotą ludzkiego życia, kształtowanie postaw patriotycznych

- kultywowanie tradycji i kultury polskiej

 

10.     Refleksje nad wolnością.
- Co to znaczy "wolność" i "być wolnym"? 
- Czy można być absolutnie wolnym?
- Jakie ograniczenia wolności spotykasz w życiu codziennym?

– prawa ludzkie i prawa moralne
- Jaki model wolności nam odpowiada?

 

11.    Andrzejkowe wróżby i obyczaje

- poznawanie polskich wróżb,  tradycji i obyczajów

- klasowa zabawa andrzejkowa

 

XII

  • W kręgu tradycji…
12.    O św. Mikołaju i prezentów dawania zwyczaju

- integracja zespołu klasowego

- organizacja wspólnej zabawy mikołajkowej

- dostrzeganie radości płynącej z obdarowywania innych

 

13.    Zostań Św. Mikołajem, czyli o tych, którzy nas potrzebują…

- kształtowanie postaw społecznych

- dostrzeganie potrzeb innych ludzi i problemów społecznych

- dostrzeganie potrzeb zwierząt

- właściwe rozumienie pojęć: współczucie, działalność charytatywna, filantropia

 

14.     Zanim zapłoną świeczki na choince... – opłatek klasowy

- przypomnienie zwyczajów i obyczajów...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !