Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęć koła naukowego z biologii

Data dodania: 2011-07-22 21:34:22
Autor: Małgorzata Lewko

Przykładowy scenariusz zajęć koła naukowego z biologii.

Scenariusz zajęć koła naukowego z biologii realizowanego w ramach Projektu ARCHIMEDES.

Temat: Barwienie bakterii metodą Grama.

Czas trwania zajęć: 90 minut

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Lewko 

Wymagania podstawowe:

Uczeń :

- wymienia i wskazuje na planszy biologicznej struktury budujące komórkę bakterii,

- wymienia cechy komórki prokariotycznej,

-  wyjaśnia na czym polega symbioza roślin motylkowych i bakterii brodawkowych,

- wymienia po 3 przykłady gatunków bakterii  Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Wymagania ponadpodstawowe:

Uczeń :

- porównuje budowę i rolę poszczególnych organelli komórki prokariotycznej i eukariotycznej,

- analizuje rolę bakterii w obiegu azotu w przyrodzie,

- określa rolę  symbiozy bakterii brodawkowych z roślinami motylkowymi dla gleb, a tym samym dla innych roślin,

- wyjaśnia sens podziału bakterii na Gram-dodatnie (G+) i Gram-ujemne (G-),

- potrafi prawidłowo sporządzić preparat metodą Grama i ustawić go w mikroskopie świetlnym, obliczyć powiększenie obserwowanego obiektu oraz wykonać rysunek obserwowanego obiektu,

- planuje i wykonuje doświadczenia z mikroskopii.

Środki dydaktyczne: plansza biologiczna, film DVD pt: ”Życie bakterii”, projektor multimedialny, mikroskop optyczny sprzężony z monitorem, szkiełko podstawowe i nakrywkowe, szalka Petriego, pipeta, palnik gazowy, rękawice i fartuch ochronny,   korzeń łubinu z brodawkami, igła preparacyjna, płyn Lugola, fiolet...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !