Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenaiusz lekcji powtórzeniowej z przyrody dla klasy 5 z działu «Polska — moja ojczyzna»

Data dodania: 2011-05-30 23:47:30
Autor: Teresa Szwaja — Błaszczyk

Scenariusz lekcji przyrody przygotowany został do podręcznika«Przyrodo, witaj! 5» wydawnictwa WSiP, ale można go wykorzystać do każdego innego podręcznika podczas podsumowania działu o głównych miastach Polski. Lekcja pozwala utrwalić zdobyte wiadomości a także je poszerzyć. Lekcję najlepiej przeprowadzić w pracowni informatycznej.

Scenariusz lekcji przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: „Przyrodo , witaj! 5 ”

Wydawnictwo: „WSiP”

Autorzy : E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu „Polska – moja ojczyzna”

Cele operacyjne – oczekiwane osiągnięcia uczniów

 • Wymienia i pokazuje na mapie największe i najstarsze miasta Polski
 • Wskazuje na mapie miasto będące stolicą jego województwa
 • Podaje aktualną liczbę województw
 • Rozpoznaje najważniejsze zabytki w wybranych miastach
 • Zna zasady podziału administracyjnego Polski
 • Potrafi wyjaśnić takie znaczenia słów jak: parlament, ambasada, gęstość zaludnienia, aglomeracja, węzeł komunikacyjny, wójt, burmistrz, prezydenta, sołtys, gwara,

Metody pracy:       

 • pogadanka,
 • praca w grupie (w parach)
 • dyskusja
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu multimedialnego
 • quiz

Środki dydaktyczne:

 • fizyczna mapa Polski (dwustronna)
 • CD-ROM dla ucznia do programu i podręcznika  „Przyrodo, witaj! 5”,
 • prezentacja multimedialna – Miasta Polski (zdjęcia najważniejszych, najbardziej charakterystycznych miejsc  największych i najstarszych miast Polski)
 • koperty z punktami (twarde, tekturowe karteczki np. puzzle)
 • paski z pytaniami do quizu przyrodniczego
 • kolorowe karteczki do losowania par

Przebieg lekcji

I. Faza wprowadzająca

1. Przypomnienie w postaci krótkiej pogadanki

- co należy wziąć pod uwagę organizując wycieczkę szkolną?

- co jest najważniejsze podczas planowania wycieczki?

2. Sprawdzenie pracy domowej w zeszytach ćwiczeń

II. Faza realizacji

Rozlosowanie par za pomocą kolorowych karteczek i zajęcie w parach stanowisk przy komputerach

1. Otwarcie w komputerach programu „Przyrodo, witaj! 5”

Uczniowie otwierają „Spis treści”, następnie „Lekcja 15”. 

2. Kolejne 3 minuty przypominają sobie zgodnie z interaktywną mapką położenie największych i najstarszych miast Polski i informacje z nimi związane.

3. Wyjaśnienie zasad, według których będzie przebiegać powtórzenie

Powtórzenie ma formę quizu przyrodniczego. Uczniowie pracują na ocenę w parach i  dla par są przyznawane punkty. Każda para na wstępie otrzymuje kopertę z  dziesięcioma punktami (10 puzzli w kopercie).  Brak odpowiedzi lub nieprawidłowa odpowiedź to utrata punktu i odebranie go z koperty. Jeśli uczniowie nie stracą żadnego punktu i pełną pulę utrzymają do  końca gry na zakończenie lekcji taka para otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Quiz składa się z 5 zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów

Zadanie 1

Wskazanie na mapie Polski wylosowanych na karteczce miast

Uczniowie w parach losują kolejno karteczki z nazwami miast i następnie wskazują je na mapie (karteczki z nazwami miast  - Załącznik nr 1)

Zadanie 2

Rozpoznawanie miast na slajdach.

Podobnie jak  w zadaniu nr 1 pary odgadują jakie miasto przedstawia slajd. Jeśli nie    wiedzą  chętni uczniowie udzielają odpowiedzi. Najaktywniejsza para zostanie na   koniec nagrodzona dodatkowym punktem.

Zadanie 3

Pytania typu: Prawda – Fałsz  (Załącznik nr 2)

Zadanie 4

Skojarzenia  Podaj nazwę miasta lub miejsca w Polsce, do którego pasuje szereg skojarzeń (Załącznik nr 3)

Zadanie 5

Pytania w tym zadaniu są...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !