Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

«Moja wrocławska legenda»

Data dodania: 2011-05-15 20:03:28
Autor: Joanna Babiak

Konspekt lekcji pt.«Moja wrocławska legenda» przygotowany został dla uczniów klasy piątej szkoły podstawowej. Ma na celu przybliżenie uczniom terminu legenda oraz wzbogacenie ich słownictwa. Przy okazji poszerza ich wiedzę historyczną.

Temat: Moja wrocławska legenda

Cele lekcji:

Poznawczy: przybliżenie uczniom terminu legenda, wzbogacenie słownictwa

Kształcący: wyrabianie w uczniach umiejętności poprawnego wysławiania się, samodzielnego myślenia, wykorzystania już zdobytej wcześniej wiedzy,

Wychowawczy: troska o estetykę języka i poprawność zapisu, zwracanie uwagi na znajomość historii i jej wpływu na literaturę, wyrabianie nawyku kulturalnej dyskusji

Metody lekcji: problemowa z zastosowaniem pogadanki 

Formy: indywidualna, elementy dyskusji 

Tok lekcji: 

- sprawy organizacyjno-porządkowe 

- sprawdzenie obecności 

- zapoznanie z tematem lekcji, zapis na tablicy i w zeszytach

- lekcja właściwa 

- utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji

- zadanie pracy domowej

I. Podanie uczniom terminu 

legenda-termin 

Opowieść pierwotnie przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, związana z jakimiś rzeczywistymi zdarzeniami, postaciami i miejscami. 

Często zawiera (tak jak mit i baśń) elementy fantastyczne. Legendy mówią o pradawnych początkach jakiejś zbiorowości ludzkiej, o założycielach rodu, miasta, państwa, o władcach, świętych, bohaterach narodowych. Zamiast wyrazu legenda często używa się słowa podanie. 

II. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat : Jakie dotychczas poznaliśmy legendy o swoim mieście i państwie ? 

Np. znane legendy polskie to: „ O Lechu ‘’, „ O Piaście ‘’, „ O Wandzie, co nie chciała Niemca‘’, „O...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !