Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Studium problemu edukacyjnego dotyczącego częstych nieobecności ucznia

Data dodania: 2011-04-16 13:03:54
Autor: Ewa Mironiuk

W roku szkolnym 2007/2008 zostałam wychowawcą pierwszej klasy w naszym liceum ogólnokształcącym. Już w sierpniu zapoznałam się z wszelkimi dokumentami, które uczniowie dostarczają wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum. Dane, umieszczone w dokumentach przeanalizowałam i utworzyłam zbiór informacji w formie elektronicznej. Przez kolejne tygodnie bacznie przyglądałam się moim wychowankom, tak by najlepiej poznać ich mocne i słabe strony. Obserwowałam ich zachowanie na lekcjach, przerwach i wnikliwie słuchałam tego, co robią poza szkołą, jakie mają zainteresowania, problemy.

1. Identyfikacja problemu.

Po kilku miesiącach nauki jedna z moich podopiecznych opuszczała  systematycznie pojedyncze zajęcia lekcyjne a niekiedy absencja wydłużała się do kilku lub kilkunastu dni. Ania była osobą bardzo kontaktową, sympatyczną i chętnie podejmującą działania na rzecz szkoły. Uczennica pomagała dzięki swojemu talentowi artystycznemu i zmysłowi estetycznemu przy wykonaniu dekoracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Anię postrzegałam jako osobę niezwykle zaangażowaną społecznie, mającą wpływ na rówieśników, więc o silnej osobowości. Tym trudniej było mi pogodzić się z jej negatywną postawą wobec obowiązku szkolnego. Podczas rozmowy z matką dowiedziałam się właściwie niewiele, ponieważ rodzic starał się kryć niewłaściwą postawę córki. Matka usprawiedliwiała wszystkie nieobecności, właściwie bez  podania konkretnej przyczyny absencji.

2. Geneza i dynamika zjawiska.

Gdy nieobecności nadal się powtarzały, a nawet nasiliły, poprosiłam  Anię o rozmowę w cztery oczy. Chciałam się dowiedzieć o przyczynie lekceważenia podstawowego obowiązku szkolnego. Dowiedziałam się, że Ania jest jedynym dzieckiem i żyje w tradycyjnej rodzinie, jednak wychowuje się z dziadkiem, który w tym okresie bardzo ciężko zachorował. Rodzice poświęcali więcej czasu swojemu tacie niż jej. Ania uznała również, że szkoła ją nudzi i nie widzi sensu uczestniczenia w zajęciach. Narastające braki powodowały zanik motywacji i wyraźne opuszczenie się w nauce. Uczennica miała duże problemy z przedmiotami kierunkowymi: matematyką i fizyką, co źle wróżyło na zdanie matury z tych przedmiotów. Brak motywacji i lęk przed kolejnymi klasówkami był usprawiedliwieniem Ani. Uczennica obiecała poprawę po rozmowie ze mną i miała się trzymać regulaminu szkoły. Ja podjęłam się stałego  jej „monitorowania” i powiadamianiu rodziców o nieobecnościach. Ania trochę poprawiła swoją frekwencję, ale nadal opuszczała zajęcia z ważnych kierunkowych przedmiotów. Na moje lekcje, lekcje języka niemieckiego przychodziła niemal zawsze, podkreślając, że ten przedmiot jest dla niej interesujący. Ania miała z mojego przedmiotu oceny bardzo dobre i celujące.

W trzeciej klasie sytuacja pogorszyła się na tyle, że Ani groziła nieklasyfikacja  lub ocena niedostateczna z wiodących przedmiotów. Liczne rozmowy telefoniczne z rodzicami i osobiste w czasie zebrań właściwie nic nie pomagały. Mama wydawała się być pogodzona z problemem dziecka i usprawiedliwiała wszystkie dni nieobecne. Czułam, że muszę sama pomóc Ani, by doprowadzić ja do matury i by mogła podjąć w przyszłości studia. Zwróciłam się o pomoc do p. pedagog i wspólnie starałyśmy się przekonać uczennicę do wypełniania obowiązku szkolnego. W kolejnych rozmowach z Anią dowiedziałam się o jej przyczynach nie chodzenia do szkoły lub notorycznego spóźniania się na lekcje. Uczennica przytoczyła banalny powód, mianowicie niemożność przygotowania się do wyjścia z domu w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !