Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program nauczyciela prowadzącego zajęcia: korygowanie wad postawy.

Data dodania: 2011-03-06 14:16:55
Autor: Ewa Antos

Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w ZS nr4 im.J.Korczaka w Lublinie. W szkole uczą się dzieci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzę z uczniami zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (obecnie nazwane: korygowanie wad postawy). Napisałam ogólny program«Korygowanie wad postawy», a potem na jego podstawie szczegółowe programy do danej wady (wad) i dla konkretnego ucznia. Publikuję ten ogólny program, który jest podstawą w mojej pracy.

PROGRAM  PRACY  NAUCZYCIELA  PROWADZĄCEGO  ZAJĘCIA KORYGOWANIE WAD POSTAWY NAPISANY  PRZEZ  EWĘ  ANTOS  DLA  UCZNIÓW  ZS NR4 im. J. Korczaka w Lublinie

(Szkoła podstawowa i gimnazjum)

Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu człowieka i jego zdrowia (układy krążenia, oddychania, trawienny, kostny). Właściwie i odpowiednio szybko podjęte działania korekcyjne zapobiegają pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy ciała i wynikającym z tego w następstwie schorzeniom organizmu.

Na zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej uczniowie są zakwalifikowani na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez lekarza pediatrę, lekarza ortopedę , pielęgniarkę szkolną jak również nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, który także jest przygotowany do diagnozowania wad postawy. Tak szeroki wachlarz osób zajmujących się wadami postawy pozwala diagnozować i kierować na zajęcia uczniów potrzebujących specjalistycznych ćwiczeń. 

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych  w szkole jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży. Postawa nauczyciela powinna być pełna życzliwości wobec dziecka i jego rodziców. Bardzo ważne jest uświadomienie dziecku jego wady i jej konsekwencji w dalszym życiu, próby eliminowania ewentualnych kompleksów psychicznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach.

W bezpośrednim kontakcie z rodzicami lub opiekunami dziecka ważne jest uświadomienie przyczyn i skutków wad postawy oraz przekazanie zaleceń dotyczących dziecka, do których powinni stosować się poza szkołą.

Zajęcia korygowania wad postawy organizowane w szkole (ZSnr4) obejmują dzieci z następującymi wadami postawy:

Wady kręgosłupa

1) w płaszczyźnie strzałkowej (plecy krągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie)

2) w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienia kręgosłupa - skoliozy)

B   Statyczne zaburzenia kończyn dolnych

1) koślawość, szpotawość stóp

2) stopy płasko-koślawe

Zajęciami korygującymi objęte są również dzieci z zaburzeniami układu mięśniowego (spastyczność, wiotkość mięśni). Na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną przychodzą też dzieci z nadwagą i niedowagą.

Do programu zajęć z gimnastyki  korekcyjno- kompensacyjnej  należą następujące bloki ćwiczeń:

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe – celem ich jest dążenie do prawidłowego i harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka, do wzmocnienia jego wydolności oraz sprawności fizycznej i ruchowej. W czasie tego bloku w kontakcie z uczniem staram się eliminować kompleksy psychiczne spowodowane  uczestnictwem w zajęciach- np. konieczność  przebierania się dzieci otyłych zahamowanych emocjonalnie.

2) Ćwiczenia kształtujące odruch prawidłowej postawy – mają one na celu uświadomienie uczniowi rodzaju posiadanej wady, wyjaśnić skutki jej trwania, wdrażać potrzebę wykonywania ćwiczeń (autokracja) i zmierzać do kształtowania umiejętności...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !