Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan naprawczy z j. angielskiego

Data dodania: 2011-02-15 21:32:20
Autor: kheiri al ghazali

Program naprawczy– j. angielski

Klasy VI

Rok szkolny 2011-2012 

Szkoła Podstawowa w Czartajewie

I. Cel główny:

podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka angielskiego 

II. Słabe strony kształcenia w zakresie języka angielskiego

(poprawność = 50%)

1. Rozumienie ze słuchu 

 • określenie głównej myśli tekstu
 • właściwe reagowanie w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy informacji; rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy

2. Reagowanie językowe

 • właściwe reagowanie w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania lub odmowy informacji; rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
 • przetwarzanie treści w materiale ikonograficznym i wyrażanie ich w języku angielskim. 

III. Zadania ogólne do realizacji

 • wprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych
 • rozwiązywanie testów przygotowujących do testu z języka angielskiego
 • przeprowadzenie testów diagnozujących na początku klasy V
 • sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności opierających się na standardach wymagań testu
 • wiązanie wiadomości teoretycznych z praktycznym działaniem
 • kształcenie w równym stopniu sprawności receptywnych i produktywnych w nauce języka
 • systematyczna kontrola nabytych wiadomości i umiejętności
 • zapoznanie uczniów ze standardami wymagań testowych i konstrukcją testu z języka angielskiego w klasie VI

IV. Odpowiedzialni: nauczyciele języka angielskiego

V. Termin realizacji: wrzesień 2011 - czerwiec 2012

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Podniesienie efektywności procesu dydaktycznego związanego z przygotowaniem uczniów do testu z uwzględnieniem standardów testowych. 

ZADANIA

ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO 

 1. zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego 
 2. określenie głównej myśli tekstu słuchanego, jego kontekstu sytuacyjnego oraz wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji 
 3. wprowadzenie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo uczniów
 4. częstsze używanie języka angielskiego podczas lekcji w każdym możliwym procesie komunikacyjnym, tak aby stworzyć uczniom jak najwięcej sytuacji umożliwiających tzw. osłuchanie się z językiem obcym, jego specyficznymi zwrotami i wyrażeniami
 5. motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !