Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt lekcji z języka polskiego

Data dodania: 2011-01-06 13:30:19
Autor: Renata Łuć- Gładosz

Konspekt lekcji z języka polskiego dla I klasy liceum ogólnokształcącego

Temat: Horacy - kim jesteś? Przygotowanie do analizy i interpretacji liryków rzymskiego poety

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne

Cel ogólny: poznaje i charakteryzuje elementy twórczości Horacego

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- wyszukuje najważniejsze informacje biograficzne wpływające na twórczość poety,

- wyjaśnia pojęcia biograficzno- filozoficzne związane z poezją Horacego (mecenat, epikureizm, stoicyzm, hedonizm, Horacjanizm, „złoty środek”),

- poznaje i omawia elementy analizy i interpretacji tekstu lirycznego,

- interpretuje werbalnie tekst Wybudowałem pomnik

- dokonuje analizy i interpretacji wiersza Horacego.

Metody pracy: metoda problemowa, metoda podająca, analiza i interpretacja tekstu, graf, przekład intersemiotyczny

Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa

Środki dydaktyczne: podręcznik Język polski, U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, M. Steblecka, wydawnictwo Operon, cz. 1, fragment biografii poety opracowany na podstawie stron internetowych o Horacym, tekst wiersza Wybudowałem pomnik…,

Kolejność działań:

1. Nauczyciel zapowiada cele lekcji. Podaje temat lekcji: Horacy- kim jesteś? Przygotowanie do analizy i interpretacji liryków rzymskiego poety. Prosi, by uczniowie zapoznali się z biografią Horacego (na podstawie podręcznika) a następnie wynotowali 5 najważniejszych informacji, które mogły wpłynąć na twórczość poety.

Uczniowie zapisują temat lekcji. Wynotowują informacje o Horacym np. poeta rzymski, żołnierz spod Filippi (42r. p. n.e.), trybun wojskowy - dowodził legionami, syn wyzwoleńca, wykształcony (Rzym, Grecja), objęty opieką Mecenasa, twórca epod, satyr, pieśni, listów, autor zwrotów i sentencji, np. carpe diem, non omnis moriar, sapere aude, utwory o charakterze autotematycznym, politycznym, dydaktycznym, patriotycznym, filozoficznym, refleksyjnym, biesiadnym.

2. N.uzupełnia uczniowskie informacje. Prosi o zinterpretowanie sentencji: carpe diem, non omnis moriar, sapere aude.

U. Interpretują hasła Horacego, np. carpe diem- chwytaj dzień, czyli ~działaj, bądź aktywnym, by nie zmarnować żadnej chwili, dnia~

3. N. Wskazuje i omawia pojęcia: mecenat, epikureizm, stoicyzm, hedonizm, Horacjanizm, „złoty środek”, jako „fundamenty” twórczości Horacego, a także owoce filozoficznych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !