Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Święcimy Dzień Pański

Data dodania: 2010-10-14 17:54:19
Autor: Grażyna Kieruzel

Przedstawiam scenariusz lekcji religii przeznaczony do realizacji na katechezie w klasie II SP. Lekcja ma przybliżyć dzieciom znaczenie niedzieli jako dnia świętego.

Cele:

a) dydaktyczny: wskazanie uczniom właściwych sposobów świętowania niedzieli i podkreślenie jej znaczenia jako dnia świętego;

b) wychowawczy: uwrażliwienie dzieci na potrzebę uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej porzez wskazanie im głównych motywów uczestnictwa (miłość do Boga, potrzeba dziękczynienia za okazywaną przez Niego miłość).

Pomoce dydaktyczne:

materiały wizualne (np. obraz przedstawiający Pana Jezusa z dziećmi), hasła w postaci rozsypanki wyrazowej.

Przebieg lekcji:

I. Wstęp

1. Modlitwa i pieśń na rozpoczęcie katechezy.

2. Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.

3. Sprawdzenie zadania domowego.

II. Opracowanie

1. Wprowadzenie w temat lekcji (przeczytanie opowiadania pt. „Wierni rycerze").

2. Przybliżenie dzieciom i podkreślenie potrzeby i istoty wierności Chrystusowi przez odkrycie podobieństw i znalezienie analogii między postawą wierności rycerzy z opowiadania, a postawą wierności człowieka wobec Boga (zadawanie pytań do tekstu).

3. Zapytanie dzieci o przykłady konkretnych czynów człowieka, świadczących o jego miłości do Boga (praca metodą „słoneczka”).

4. Zwrócenie uwagi uczniów na konieczność świętowania niedzieli, a zwłaszcza uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej.

5. Przybliżenie dzieciom niedzieli jako dnia świętego i ukazanie sposobów jej świętowania.

III. Utrwalenie

1. Podsumowanie i utrwalenie zdobytych wiadomości (wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na stronie 39).

 2. Modlitwa na zakończenie lekcji.

IV. Zadanie pracy domowej

Zadaniem uczniów jest narysować swój Kościół.

Załącznik do lekcji: opowiadanie „Wierni rycerze”

Pewien książę chciał wybrać dla siebie drużynę zaufanych rycerzy. Ogłosił w księstwie, że każdy dzielny, młody człowiek może zgłosić się do niego na służbę. Przyjechało kilka tysięcy kandyda­tów. Najpierw były...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !