Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

KONSPEKT LEKCJI Z TECHNIKI KLASA IV

Data dodania: 2010-07-28 17:27:06
Autor: BEATA NOWAKOWSKA

Konspekt lekcji z techniki dla klasy IV o budowie i historii roweru. Uczniowie rozwiązują krzyżówki i opisują za pomocą schematu budowę roweru. Z lekcji dowiadują się o historii roweru.

 

KONSPEKT LEKCJI Z TECHNIKI

Nauczyciel prowadzący: Beata Nowakowska – nauczyciel techniki
Klasa: IV

Data : 01.02.2010r
Zagadnienia programowe: Edukacja komunikacyjna
Czas: 45 minut
TEMAT LEKCJI: Rower - przyjazny ludziom środek lokomocji.

Cele:

ü        Zapoznanie z historią roweru.

ü        Poznanie budowy roweru i jego obowiązkowego wyposażenia.

ü        Zaznajomienie z obowiązkami użytkownika roweru.

ü        Zrozumienie celowości dbania o stan techniczny pojazdu.

Umiejętności:

ü        Rozumienie definicji rower.

ü        Wyróżnianie elementów składowych roweru.

ü        Rozróżnianie elementów składowych roweru stanowiących jego obowiązkowe wyposażenie, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

ü        Umiejętność dokonywania kontroli roweru przed rozpoczęciem jazdy.

Planowane formy organizacyjne pracy uczniów:

ü        indywidualna, zespołowa, praca w grupie 2-3 osobowej

Planowane metody pracy:

ü        metoda słowna- pogadanka, objaśnienia,

ü        metoda eksponująca - pokaz,

ü        metoda aktywizująca - burza mózgów.

Środki, materiały, dydaktyczne:

ü        Krótka informacja na temat historii rowerów, 

ü        Plansza przedstawiająca budowę roweru,  

ü        Kartki z wydrukowanym rowerem,  

ü        Kartki z wydrukowanymi krzyżówkami 

 

Planowany przebieg lekcji:
1. Nauczyciel wita uczniów i rozdaje kartki z wydrukowaną krzyżówką, prosi uczniów o rozwiązanie krzyżówki czytając pytania.

1

P

A

R

K

I

N

G

 

2

S

Z

O

S

A

 

3

R

Ó

W

 

 

4

J

E

Z

D

N

I

A

 

5

D

R

O

G

A

 

 

 1. Element drogi, na którym kierowca parkuje samochód.
 2. Popularnie: droga poza miastem.
 3. Jeden z elementów drogi.
 4. Część drogi przeznaczona dla pojazdów.
 5. W jej skład wchodzą: jezdnia, chodnik, pobocze, parking, rów.

Hasło: ROWER
Wypełnioną krzyżówkę uczniowie wklejają do zeszytu.
2. Nauczyciel prosi o zapisanie tematu lekcji i przedstawia cel lekcji.

Następnie wprowadza uczniów w historię roweru i definicję roweru.

Rower jest to pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni nóg lub rąk. Jednośladowy, kiedy dwa koła pojazdu umieszczone są jedno za drugim i pozostawiają na jezdni jeden ślad. Wielośladowy, jeżeli pojazd posiada koła umieszczone obok siebie
(np. w wózku inwalidzkim) i pozostawia na jezdni dwa i więcej śladów.
Historia roweru

Pierwszym urządzeniem przypominającym rower był wynaleziony w XIX wieku wózek biegowy. Poruszał się na zasadzie odpychania nogami od podłoża. W roku 1861 bracia Michaux jako pierwsi zastosowali pedały. Zamontowane one były na osi przedniej koła, które zostało powiększone. W ten sposób wydłużono odległość, jaką pokonywał rower przy jednym pełnym obrocie pedałów. Rower ten zwany był bicyklem. W roku 1869 zastosowano
w rowerze łańcuch drabinkowy, co pozwoliło na przeniesienie napędu na tylne koło.
Na początku XX w zastosowano w rowerze "wolne koło" i wprowadzono pierwsze rozwiązania hamulca nożnego. Od tego czasu podstawowa zasada działania roweru nie zmieniła się do tej pory.

3. Nauczyciel prosi o uzupełnienie krzyżówki i rozwiązanie hasła oraz opisanie jego znaczenia.

 1. Koło roweru, na którym założony jest łańcuch.( zębate)
 2. W mieści jeżdżą po niej samochody, autobusy i tramwaje.(ulica)
 3. Mechanizm do zwalniania prędkości jazdy lub zatrzymywania roweru.(hamulec)
 4. Jadący rowerem.(rowerzysta)
 5. Rower nie zatruwa środowiska i dlatego jest to pojazd…(ekologiczny)
 6. Zawodnik jednego ze sportów rowerowych.(kolarz)

 

 

 

 

 

 

 

1

Z

Ę

B

A

T

E

 

 

 

 

 

 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !