Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w I półroczu roku szkolnego 2009/2010

Data dodania: 2010-06-30 20:55:47
Autor: Joanna Słowińska

Witam jestem nauczycielką w przedszkolu!!! Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za I półrocze roku 2009/2010 w formie tabeli. Mam nadzieję że będzie pomocne!!!

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego
w I półroczu roku szkolnego 2009/2010

 

Lp.

 

KIERUNKI ROZWOJU

  

ZREALIZOWANE ZADANIA

1.

§ 6 ust. 2 pkt 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.      

 1. Sformułowałam i napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu. (wrzesień 2009r.)
 2. Opracowałam i sporządziłam plan rozwoju zawodowego. (wrzesień 2009 r.)
 3. 3.      Zapoznałam się z literaturą odnoszącą się do awansu zawodowego, a także przestudiowałam publikacje dotyczące awansu umieszczane na stronach internetowych.  
 4. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Na bieżąco przeprowadzałam rozmowy, zawarłam kontrakt, ustaliłam plan działania i zasady współpracy
 5. We wrześniu i w październiku razem z opiekunem stażu, dokonałyśmy analizy dokumentacji obowiązującej w przedszkolu:
 • Statutu
 • Rocznego planu pracy
 • Regulaminów i procedurami obowiązującymi w przedszkolu
 • Analiza przepisów BHP i p/poż (grudzień 2009)
 1. Zapoznałam się  ze sposobami i prawidłowo prowadziłam  obowiązującą  w przedszkolu dokumentację  poprzez:
 • prowadzenie dziennika                     
 • opracowywanie planów tygodniowych
 • opracowywanie scenariuszy
 • dokumentowanie obserwacji         
 • opracowanie planu współpracy  z rodzicami

2.

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

 1. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia takich jak:
 • konferencja „Edukacja  przedszkolu”
 •  konferencja „Awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego”
 •  konferencja „Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podobieństwa i różnice.”
 1. Dokonałam wspólnie z opiekunem stażu analizy zgodności programu
  „ Nasze przedszkole. Program edukacji...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !