Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego dla klas maturalnych

Data dodania: 2010-06-06 21:29:59
Autor: Anna Chorąży

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania języka rosyjskiego dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych — DKOS-4015-24/02.

Głównym celem programu jest pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym oraz wspieranie ucznia w rozwijaniu i osiągnięciu sprawności językowych, zapewniających mu swobodną komunikację w kraju danego języka oraz w kontaktach z jego rodowitymi użytkownikami. Dla osiągnięcia celu program przewiduje realizację ćwiczeń ze sprawności mówienia, pisania, słuchania i czytania.

Obok celów edukacyjnych program uwzględnia także cele wychowawcze takie, jak: rozwijanie zainteresowań, wzbudzanie szacunku dla kultury innych narodów, uczenie samodzielności, samodyscypliny, systematyczności oraz poczucia odpowiedzialności za własne działania.

Zakres  tematyczny programu jest zgodny z treściami ujętymi w informatorze maturalnym. Znaczna część tematów zawartych w programie jest w mniejszym lub większym stopniu zbieżna z tematyką zajęć podstawowych, co stanowi dobry grunt dla utrwalenia, powtórzenia, czy poszerzenia wiedzy z danego tematu. Ujęte w programie treści podzielone podzielone są na 14 bloków tematycznych. Do realizacji programu wprowadzona jest kompilacja ćwiczeń z wybranych pozycji podręcznikowych, stron internetowych oraz z własnych opracowanych zadań.

Program zakłada, zgodnie z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych zastosowanie metody komunikatywnej oraz autentycznych tekstów.

Niniejszy program powinien wzbogacić ofertę programową szkoły oraz stanowić skuteczne narzędzie w przygotowywaniu uczniów do egzaminu maturalnego.

CELE OGÓLNE:

1. Opanowanie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację.

2. Pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.

3. Zapewnienie uczniom możliwości używania języka w praktyce.

4. Rozwijanie wiedzy o cywilizacji i kulturze Rosji przez dostęp do autentycznych materiałów.

5. Wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w nauczaniu języka obcego.

6. Rozwijanie umiejętności korzystania z komputera jako środka dydaktycznego ułatwiającego opanowanie języka obcego.

7. Rozwijanie otwartości i tolerancji wobec szerokiego wachlarza zagadnień poruszanych na zajęciach.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

W ZAKRESIE SŁUCHANIA:

1. Uczeń rozumie sens prostych autentycznych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru.

2. Uczeń potrafi wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach.

3. Uczeń potrafi wyselekcjonować informacje oraz sprawdzić ich prawdziwość.

W ZAKRESIE MÓWIENIA:

1. Uczeń potrafi uzyskiwać i udzielać informacji  dotyczących życia codziennego.

2. Uczeń potrafi relacjonować wydarzenia oraz wypowiedzi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !