Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Atom i cząsteczka

Data dodania: 2010-05-31 11:51:50
Autor: Anna Piwowarczyk

Podsumowanie wiadomości o wewnętrznej budowie materii.

SCENARIUSZ LEKCJI prowadzonej pod kątem hospitacji diagnozującej w klasie pierwszej gimnazjum

Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości o wewnętrznej budowie materii.

 

Cele nauczania

Umiejętności i wiadomości, którymi powinien wykazać się uczeń po zakończeniu tego działu:

- rozumie znaczenie poznanych w tym dziale pojęć

- oblicza masy cząsteczkowe związków chemicznych

- opisuje i charakteryzuje skład atomu pierwiastka chemicznego ( jądro: protony i neutrony ; elektrony)- ustala liczbę protonów, neutronów i elektronów w atomie danego pierwiastka chemicznego gdy znane są liczby atomowa i masowa

- rozumie pojęcie izotop, wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru

- odczytuje z układu okresowego pierwiastków podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych

- opisuje powstawanie wiązań atomowych i jonowego

- pisze wzory sumaryczne i strukturalne prostych związków chemicznych i odczytuje ich nazwy

- dokonuje prostych obliczeń z zastosowaniem prawa stałości składu związku chemicznego

- pisze, uzgadnia i odczytuje proste równania reakcji chemicznych

- dokonuje prostych obliczeń z zastosowaniem prawa zachowania masy

Metody

- praktyczna-  praca w grupach – konkurs chemiczny, karty pracy

Materiały, środki dydaktyczne

- karty konkursowe

- karty pracy z tematami zadań do wykonania

- układ okresowy pierwiastków

- modele kulkowe atomów

- kartony z odpowiedziami

- Zbiór zadań dla gimnazjum T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka- Wlazło Chemia w zadaniach i przykładach, Nowa Era, Warszawa 2009.

Przebieg lekcji

1) Część nawiązująca

Sformułowanie tematu lekcji i określenie jej celów.

Organizacja pracy.

Omówienie przebiegu konkursu.

 W pierwszej fazie lekcji– konkurs chemiczny uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy po pięciu uczniów w każdej grupie, po zakończeniu konkursu uczniowie dalej pracują w grupach rozwiązując przygotowane przez nauczyciela zadania, które później oceniają ( samoocena) przez porównanie swoich odpowiedzi z poprawnymi odpowiedziami przygotowanymi przez nauczyciela.

2) Część właściwa

I część lekcji – Konkurs chemiczny: Pytania do konkursu miał możliwość przygotować każdy z uczniów, każdy uczeń przygotował po 5 pytań, i oddał nauczycielowi. Nauczyciel dokonał selekcji i utworzył na ich podstawie zestaw trzech kategorii ponumerowanych pytań. Pytania w zależności od stopnia trudności zostały podzielone na trzy grupy:

Pytania za trzy punkty

1) Określ typ wiązania chemicznego w cząsteczce HCl

2) Określ typ wiązania chemicznego w cząsteczce Cl2.

3) Określ typ wiązania chemicznego w cząsteczce NaCl.

4) Przedstaw konfigurację elektronową C

5) Ustal nazwę pierwiastka chemicznego, który ma następującą konfigurację elektronową K2L8M2

 6) Narysuj uproszczony model atomu fosforu.

7) Oblicz masę cząsteczkową HNO3

8) Oblicz masę cząsteczkową H2SO4

9) Podaj nazwę związku chemicznego o wzorze AlBr3

10) Podaj nazwę związku chemicznego o wzorze N2O.

Pytania za dwa...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !