Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Kryteria oceniania z informatyki

Data dodania: 2010-05-24 18:52:02
Autor: Krzysztof Janicki

Kryteria oceniania z informatyki na poszczególne stopnie.

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w stopniu podstawowym najłatwiejszych pojęć, metod, narzędzi i procesów związanych z informatyką, które są konieczne w dalszym toku nauki, a przez to nie potrafi rozwiązywać najprostszych zadań teoretycznych i praktycznych,

b) nie rozumie prostych pytań i poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznie wiedzy ani wykonać najprostszych czynności związanych z użytkowaniem komputera,

c) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) potrafi opisać środki, narzędzia i metody informatyki posługując się poprawną terminologią informatyczną,

b) zna rolę, funkcje i zasady pracy komputera, sieci komputerowej,

c) potrafi rozwiązywać najprostsze zadania teoretyczne i praktyczne wykorzystując komputer jako narzędzie,

d) potrafi komunikować się za pomocą komputera i wykorzystywać elektroniczne źródła informacji,

e) potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym uczenie się różnych dziedzin,

f) nie uczestniczy aktywnie w lekcji, jest bierny.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone na poziomie podstawowym,

b) stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania prostych zadań teoretycznych i praktycznych jednocześnie dobierając właściwe narzędzie do rozwiązywanego zadania,

c) potrafi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !