Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt zajęć z WDŻ - «Różnice w rozwoju psychoseksualnym kobiet i mężczyzn»

Data dodania: 2010-05-24 17:02:41
Autor: Beata Mateńka

Konspekt przeznaczony jest dla uczniów III klasy gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnych.

KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

TEMAT: WOJNA ŚWIATÓW. WALKI PŁCI. RÓŻNICE PSYCHOSEKSUALNE I ICH ROLA W PARTNERSTWIE.

CELE:

Uczeń:

- wie, że o płci dziecka decyduje genetyczna i hormonalna determinacja;

- dostrzega potrzebę akceptacji płci dziecka przez rodziców;

- zna podstawowe cechy kobiety i mężczyzny, pomocne w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz osób płci odmiennej;

- dostrzega typowe cechy osobowości kobiet i mężczyzn, wynikające z określonej płci;

- wyjaśnia przyczyny występowania różnic psychoseksualnych między mężczyzną a kobietą;

-dostrzega potrzebę pracy nad akceptacją własnej płci i szacunkiem dla płci odmiennej.

METODY PRACY:

- krótki wykład

- dyskusja panelowa

- gra dydaktyczna

- pogadanka

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- foliogramy „Kształtowanie płci”, „Różnice w rozmieszczeniu ośrodków nerwowych u obu płci”

- plansze z sylwetką kobiety i mężczyzny

- małe kartki z komentarzami mężczyzn i kobiet

- duże arkusze papieru, mazaki

- gra dydaktyczna

LITERATURA:

A. Moir, D. Jessel „Płeć mózgu”, PIW Warszawa 2000

W. Sokoluk „Wychowanie do życia w rodzinie”, WSiP, Warszawa 2003

L. Grochala, K. Kuszneruk-Pajorska „Wychowanie do życia w rodzinie. Scenariusze zajęć dla n-li i wychowawców klas.” Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2005

„Focus ekstra”, numer specjalny 2/2009

PRZEBIEG LEKCJI:

FAZA I – wprowadzająca

Wprowadzenie do tematu przez nauczyciela

Podstawowe różnice między mężczyznami a kobietami zaczynają ujawniać się już kilka godzin po urodzeniu. To dziewczynki w okresie niemowlęcym rozpoznają mamę, koncentrują wzrok na ludziach, są wrażliwsze na dotyk, nie lubią hałasu. Chłopcy zaś mniej śpią, nie odróżniają osób znanych od obcych, są bardziej odporni na niewygodę, skupiają uwagę nie na ludziach, ale na przedmiotach. Czy zastanawialiście się, skąd biorą się różnice między płcią żeńską i męską? Co jest tego przyczyną?

Uczniowie odpowiadają, że jest to związane z obecnością u mężczyzn chromosomów XY, a u kobiet XX; występowaniem hormonów o różnym stopniu nasilenia; odmiennym wychowaniem przez rodziców.

FAZA II - realizacyjna

Wyjaśnienie różnic między płciami przez nauczyciela

Matka i ojciec przekazują połowę własnych genów, niezbędnych do rozwoju potomka. Ten przekazany materiał określa wiele cech dziecka np. kolor oczu, włosów, grupę krwi. Płeć zależy od tego, który z tzw. chromosomów płciowych ojca zostanie przekazany komórce jajowej. Kobiety mają w swych komórkach dwa chromosomy X, lecz komórka jajowa przygotowana do zapłodnienia zawiera tylko jeden chromosom X. Komórki mężczyzn mają tylko jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Jeżeli komórka jajowa zostanie zapłodniona plemnikiem z chromosomem X, noworodek będzie dziewczynką. Jeżeli jednak plemnik ojca przekaże chromosom Y, potomek będzie chłopcem (foliogram:” Kształtowanie płci”).

Drugim czynnikiem mającym wpływ na płeć dziecka są hormony. Płód ukształtuje się jako męski, gdy obecne będą hormony męskie, a płód żeński, gdy tych hormonów nie będzie. Ważne jest, aby rodzice akceptowali płeć swojego dziecka.

Najnowsze badania udowodniły, że rozmieszczenie określonych ośrodków w mózgu jest odmienne u obu płci, a to z kolei wpływa na pojawienie się różnic w naszych umiejętnościach i zdolnościach postrzegania (foliogram: „Różnice w rozmieszczeniu ośrodków nerwowych u obu płci”).

Wskazane różnice odzwierciedlają cechy charakteru, pełnienie życiowych ról kobiety i mężczyzny, predyspozycje umysłowe i zawodowe.

Proszę, abyście teraz odliczyli do dwóch, dzieląc się w ten sposób na 2 grupy. Zadanie dla grupy I-wypisać na arkuszu papieru cechy charakteru, zachowania kobiet. Zadanie dla...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !