Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program wychowawczy w klasie technikum

Data dodania: 2010-05-12 21:07:13
Autor: Ewelina Zawalska

Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010
opracowany przez wychowawcę kl. III TŻ Ewelinę Zawalską
na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły na lata 2006-2011
 

Cel ogólny

Zadania

Termin

Rozwijanie świadomości uczestniczenia w społeczności europejskiej i międzynarodowej.

 

 

 

 

Oddawanie hołdu najważniejszym wydarzeniom w historii Polski.

 

 

 

 

Kultywowanie zwyczajów i tradycji szkolnych.

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie ze zmianami w

najważniejszych

dokumentach szkolnych: Statut WSO, Program Profilaktyki oraz procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia przepisami bhp i pożarowymi.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie

uczniów do 

dalszego kształcenia i życia w szybko zmieniającym się świecie.

 

 

 

Przygotowanie do systematycznego i ustawicznego doskonalenia.

 

 

 

 

Znajomość zasad zdrowego stylu życia .Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne własne i innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła wolna od narkotyków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie zdrowego stylu życia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie bez nałogów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią .

Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

 

 

 

Współpraca z rodzicami uczniów.

 

 

 

 

Udział  w obchodach :

-Dnia Europejskiego,
-Międzynarodowego Dnia AIDS,

-Światowego Dnia Bez Papierosa.

 

 

 

 

 

 

Uspołecznianie uczniów,

stworzenie zwartego zespołu

klasowego .

Udział w obchodach rocznicowych najważniejszych świąt państwowych.

 

 

 

Udział w uroczystych akademiach i apelach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów do nauki

 

 

Wdrażanie do dyscypliny pracy umysłowej systematyczności i odpowiedzialności za swoje postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość zasad zdrowego stylu życia.

Zapoznanie z różnymi technikami uczenia się ,

ciągłe motywowanie .

Informowanie o możliwościach dalszego kształcenia.

 

 

 

 

 

 

Umożliwienie uczniowi korzystania z informacji naukowej-programy multimedialne , internet  ,biblioteka.

 

 

 

 

 

 

-Czynny udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, wycieczkach.

-Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, i podnoszenia poczucia własnej wartości.

-Udzielanie pochwał i wyróżnień na forum klasy ,szkoły i wobec rodziców.

-Analiza przyczyn opuszczania zajęć.

-Systematyczne kontrolowanie obecności uczniów.

-Egzekwowanie terminowego usprawiedliwiania nieobecności.

-Indywidualne rozmowy z uczniami wagarującymi oraz ich rodzicami.

 

 

 

 

 

 

-Czym są nałogi i jak działa mechanizm uzależnienia.

 

-Diagnozowanie spożycia alkoholu, narkotyków, nikotyny przez młodzie-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pogadanki, udzielanie pochwał

i wyróżnień na forum klasy, szkoły i wobec...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !