Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Lekcja edukacji ekologicznej

Data dodania: 2010-05-12 21:03:27
Autor: Ewelina Zawalska

Konspekt lekcji przeprowadzonej w ramach edukacji ekologicznej

TEMAT: DOBRE RADY NA ODPADY

CELE:

- kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych w oparciu o wiedzę i umiejętności zakresu segregacji odpadów,

- wprowadzenie nawyku selekcji odpadów komunalnych,

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej powtórnego wykorzystywania surowców , odpowiedzialnego kupowania ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych opakowań,

- uświadomienie uczniom skali problemu nadmiernej ilości odpadów w szkole i w domu,

- kształtowanie odpowiedzialności za dbałość o dobro środowiska naturalnego.

METODY: „burza mózgów ”, dyskusja, krótki wykład.

FORMY: indywidualna, zespołowe rozwiązywanie problemu.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, kolorowe arkusze papieru.
 

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Wytworzenie sytuacji problemowej poprzez wykład na temat nadmiernego konsumpcjonizmu, zwrócenie uwagi na doniosłość problematyki zanieczyszczeń środowiska odpadami.

2. „Burza mózgów”: co robić z milionami opakowań, które w szybkim tempie powiększają ilość produkowanych odpadów które niszczą nasze lasy, zatruwają wody i glebę a...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !