Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program pracy z uczniem zdolnym

Data dodania: 2010-05-09 15:21:59
Autor: Krystyna Bąba

Program pracy z uczniem zdolnym realizowany był w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kształcenia zintegrowanego wykazujących zainteresowania i zdolności matematyczne.

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH KÓŁKA MATEMATYCZNEGO DLA KLASY II – III

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADYMNIE

W LATACH SZKOLNYCH 2007/2010.

CELE PROGRAMU:

 • przyspieszenie rozwoju uczniów zdolnych,
 • rozbudzaniu w uczniach zainteresowań matematycznych,
 • dostrzeganie informacji matematycznych w życiu codziennym,
 • kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania,
 • kształcenie wyobraźni geometrycznej,
 • rozwijanie interpretowania informacji i analizowania danych w zadaniach,
 • doskonalenie sprawności obliczeń,
 • kształtowanie pozytywnej samooceny.

ZADANIA:

 • poszerzenie treści programowych i poza programowych,
 • stopniowanie trudności i różnicowanie treści,
 • położenie nacisku na nauczanie problemowe,
 • umożliwienie poznania przez ucznia samego siebie i swoich możliwości,
 • tworzenie środowiska wychowawczego, stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych,
 • przygotowanie do konkursów,
 • rozwijanie współpracy i dobrej organizacji w zespole.

METODY:

aktywizujące, problemowe, integracyjne w pracy z grupą.

FORMY PRACY:

praca indywidualna, grupowa, konkursy, turnieje matematyczne, gry i zabawy matematyczne, łamigłówki, zagadki, kolorowanki matematyczne.

MATERIAŁY POMOCNICZE:  

1. „Już w szkole” - Matematyka 3 ; K. Bielenica, M.Bura, M.Kwil ; wydawnictwo Nowa Era ; Warszawa 2003 r

2. „Wesoła szkoła” - zbiór zadań dla ucznia klasa 2; J.Hanisz;  wydawnictwo WSiP S.A.; Warszawa 2004 r.

3. „Wesoła szkoła” – zbiór zadań dla ucznia klasa 3; J.Hanisz; wydawnictwo WSiP S.A.; Warszawa 2004 r.

4. „Matematyka z wesołym Kangurem” ; wydawnictwo Aksjomat ; Toruń 2001r.

5. „ Matematyczne kolorowanki, zgadywanki i wyliczanki” ;  H. Wilk-Siwek ; Kleks ; Bielsko Biała 2000 r.

6. „Matematyka na wesoło” ; B Michalec ; wydawnictwo Aksjomat ; Toruń 2000 r

7. „Świat ucznia” - Matematyka. Zbiór zadań klasa 3; B.Brodala, H.Mrugała; wydawnictwo JUKA - 91

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych z niedomiarem i nadmiarem danych.
 • Zadania standardowe złożone.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na prędkość, drogę i czas.
 • Układanie i przekształcanie zadań tekstowych prostych i złożonych.
 • Zadania konkursowe.
 • Wesoła matematyka – ćwiczenia doskonalące technikę liczenia pamięciowego.
 • Rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów i łamigłówek matematycznych.
 • Zabawy i gry logiczne.
 • Treści matematyczne wynikające z potrzeb.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń potrafi:

1. Rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami.

2. Określać związki między danymi i szukanymi w zadaniach...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !