Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Grafika w języku programowania

Data dodania: 2010-04-22 17:28:17
Autor: mgr Justyna Paliwoda

Konspekt lekcji do przedmiotu: Programowanie strukturalne i obiektowe, mający na celu pokazanie uczniom różnicy między tworzeniem obrazu w programie graficznym a programowaniem grafiki przy wykorzystaniu języka programowania.

 

Scenariusz lekcji opartej na programie dla  

Technikum informatycznego kl. I

Nr.prog.312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14


 

Przedmiot: Programowanie strukturalne i obiektowe 

Dział programowy: Podprogramy

Temat: Grafika w języku programowania

Klasa: I TI
Czas trwania lekcji:45 min
 

 

CELE OGÓLNE:

 • pokazanie uczniom różnicy między tworzeniem obrazu w programie graficznym a programowaniem grafiki przy wykorzystaniu języka programowania
 • wykorzystanie przez ucznia poznanych już zasad programowania, konstrukcji programów, zwłaszcza technik algorytmicznych i definiowanie własnych procedur

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

UCZEN BĘDZIE ZNAŁ:

 • podstawowe możliwości programu Borland Pascal
 • deklarację „uses Graph”,
 • zmienne driver i mode
 • pocedury: InitGraph, CloseGraph, repeat until Key Pressed-
 • procedury: PutPixel (x,y,c), Line(x1, y1, x2, y2), MoveTo (x, y), LineTo(x, y), Rectangle (x1,y1, x2, y2), Circle(x, y, r), ClearViewPort, GetPixel (x, y), SetColor (c), GetColor, GetMaxX, GetMaxY, SetFillStyle (p, c), Bar(x1,y1, x2, y2), FloodFill (x, y, c)

 

UCZEN BĘDZIE UMIAŁ:

 • uruchomić program oraz wpisywać procedury graficzne w Borland Pascalu
 • przejść do trybu graficznego w Borland Pascalu

 

UCZEN BĘDZIE POTRAFIŁ:

 • zdefiniować proste procedury graficzne w Borland Pascalu
 • korzystając z instrukcji pomocniczej rysować punkty, proste i krzywe, wypełnić barwą wyznaczony obszar w Borland Pascalu

 

METODY I FORMY PRACY:

-        pokaz

-        dyskusja

-        ćwiczenia

-        praca w zespołach dwuosobowych.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 

-         pracownia komputerowa

-         oprogramowanie elektroniczne Windows XP ,Office 2003,

-         Borland Pascal

-         instrukcje do ćwiczeń

-         prezentacja elektroniczna

 

 

 

OGNIWA

 

PRZEBIEG    LEKCJICZAS

FAZA WSTĘPNA

 

WPROWADZENIE ŁADU   ZEWNĘ -TRZNEGO  I  WEWNĘTRZNE-

GO

 

 • Sprawdzenie obecności. Podanie tematu i celu zajęć.
 • Pozostawienie uczniom czasu na przygotowanie się do lekcji - włączenie komputerów,

 

5min

 

WPROWADZENIE

DO  NOWEGO

TEMATU

 

 

¨Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.

 1. Jeden z uczniów (ochotnik lub wybrany przez nauczyciela) prezentuje rozwiązanie zadania domowego na tablicy.
 2. Przy okazji omawia zasady przechodzenia do trybu graficznego.

 

 

15min

FAZA  REALIZACJI

 

OPRACOWANIE

MATERIAŁU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Nauczyciel omawia, w jaki sposób wypełnić barwą wyznaczony obszar.

-          Uczniowie, korzystając instrukcji do ćwiczeń wykonują program rysujący na środku ekranu żółte koło o promieniu 100.

-          Uczniowie, korzystając instrukcji do ćwiczeń wykonują program rysujący na całym ekranie monitora flagę Szwajcarii (biały krzyż na czerwonym tle).

-          Program piszą z użyciem procedury Bar.

-          Uczniowie samodzielnie piszą program rysujący zielony prostokąt otaczający lewą górną ćwiartkę ekranu.

 

 

 

20min

 

UTRWALENIE

WIEDZY

 

 • Nauczyciel zadaje pytania  kontrolne .
 • Zakończenie zajęć:
  a) zamknięcie systemu,
  b) uporządkowanie stanowisk pracy,
  c) pożegnanie uczniów

 

 

 

5min

 

 

Instrukcje do ćwiczeń:

Zad 1.

Napisz program rysujący na środku ekranu żółte koło o promieniu 100. wypełnione pogrubionymi liniami pochyłymi w prawo.

 

Instrukcje pomocnicze:

SetColor(YELLOW);                     {żółty kontur}

SetFillStyle(1,YELLOW);              {żółte tło}

FillElipse(Getmaxy div 2, GetMaxY div 2,100,100);   

 

Zad. 2.

Napisz program rysujący na całym ekranie monitora flagę Szwajcarii(biały krzyż na czerwonym tle).

 

Procedura zmieniająca kolor tła:

SetBkColor(kolor 1-15)

Procedura umożliwiająca rysowanie wypełnionego prostokąta:

Bar(x1,y1,x2,y2)

 

Zad. 3.

 

Napisz program rysujący zielony prostokąt wypełniony kropkami otaczający lewą górną ćwiartkę ekranu.

 

Procedura SetFillStyle

Składnia: SetFillStyle( nr wzorca,kolor);

Zmienia rodzaj i kolor wypełnienia konturów wykorzystywanych przez niektóre procedury np. przez Bar, Bar3D itp. Domyślne ustawienia początkowe to wzorzec wypełniania ciągłego i numer koloru będący maksymalnym kolorem aktualnego trybu graficznego. Rodzaje wzorca to:

EmptyFill       = 0   - wypełnienie kolorem tła
SolidFill       = 1   - wypełnienie ciągłe
LineFill        = 2   - wypełnienie pogrubionymi 
liniami poziomymi
LtSlashFill     = 3   - wypełnienie liniami pochyłymi 
w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !