Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dziękuję, nie! O sztuce odmowy.

Data dodania: 2010-03-27 14:33:57
Autor: AGNIESZKA LANGE

Celem lekcji jest kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w określonych sytuacjach oraz rozwiązywania problemów w zespole.

Klasa: 5

Przedmiot: język polski/także: godzina z wychowawcą

Podręcznik: H.Dobrowolska, Jutro pójdę w świat – podręcznik do kształcenia literackiego i  językowego dla klasy piątej szkoły podstawowej oraz zeszyt ćwiczeń.

Temat: Nie, dziękuję! O sztuce odmowy.

Tematyka programowa: Wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania.                                                          

Cele lekcji:

ogólne: kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w  określonych sytuacjach  oraz rozwiązywania problemów w zespole      

operacyjne:

  • uczeń potrafi pracować w grupie
  • uczeń umie korzystać ze słowników
  • uczeń rozumie, czym jest odmowa
  • uczeń wie, jak odmawiać
  • uczeń potrafi rozpoznać niewłaściwe sytuacje, będące dla niego zagrożeniem.

Metody i formy pracy: praca metodą dramy, praca w grupach,  dyskusja, samodzielna praca uczniów.

Środki: Słownik języka polskiego, Słownik synonimów, Słownik wyrazów bliskoznacznych, mapa mentalna, kolorowe plansze, koperty z zadaniami, art. papiernicze, zeszyt ćwiczeń (str. 9- 11, ćw. 7-11).    

Tok lekcji:

/Niniejszy temat stanowi element Wewnątrzszkolnego Programu Wychowawczego, a jego realizację uwzględnia również tzw. ścieżka edukacyjna – prozdrowotna/.

1. Powitanie, sprawdzenie obecności, zapis tematu .
2. Uczniowie poprzez grę w skojarzenia rozpoznają, co będzie tematem dzisiejszej lekcji – odmowa, czyli sztuka mówienia „ Nie”.
3. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach: T: Nie, dziękuję! O sztuce odmowy.
4. Praca ze słownikiem – uczniowie odszukują w różnych słownikach znaczenia słów „odmowa”, „odmawiać”, wskazują na ich synonimy: odrzucenie, sprzeciw, niegodzenie się, odpowiedź odmowna; nie godzić się na coś, nie wyrażać zgody, nie chcieć czegoś, sprzeciwiać się czemuś, kwestionować, uchylać się od czegoś i in.
5. Dyskusja:

  • kiedy należy odmawiać? w jakich sytuacjach?
  • jak należy odmawiać?
  • komu można, a komu i w jakich okolicznościach nie powinno się odmawiać?

W trakcie dyskusji...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !