Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Multimedialne podróże z językiem angielskim

Data dodania: 2010-02-28 18:03:28
Autor: Anna Kos

Prezentowany program nauczania języka angielskiego ma na celu pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu kultury krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych. Program przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne i adresowany jest do uczniów klas szóstych, pragnących dodatkowo rozwijać swoje kompetencje językowe oraz zainteresowania kulturą brytyjską.

Multimedialne podróże z językiem angielskim

Program własny 

Przedmiot: język angielski

Etap edukacyjny: drugi (klasa VI)
Ilość godzin tygodniowo: 1
Całkowita ilość godzin: 30


I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Prezentowany program nauczania języka angielskiego ma na celu pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu kultury krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych. Oparty jest na podstawach programowych dla II etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN i jest rozszerzeniem programu nauczania języka angielskiego nr. DKW-4014-43/00, obowiązującym grupy realizujące naukę języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Program przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne i adresowany jest do uczniów klas szóstych, pragnących dodatkowo rozwijać swoje kompetencje językowe oraz zainteresowania kulturą brytyjską. Powinni oni znać podstawowe zagadnienia językowe wprowadzone w klasach IV i V. Program ten ma na celu zbliżenie uczniom szeregu zagadnień z dziedzin kultury, geografii, historii, literatury, które wykraczają poza ramowy program nauczania.

Internet, nowoczesne techniki, coraz większa dostępność programów multimedialnych do nauki języka angielskiego, filmy do wykorzystania na lekcjach języka obcego stwarzają możliwości wzbudzenia większej motywacji, a co za tym idzie szybszej i bardziej efektywnej nauki języka obcego. Uczniowie będą mieli okazję pracować z autentycznymi materiałami, stworzyć projekty, poszerzyć wiedzę i zastosować ją w praktyce. Będą mogli doskonalić swoje zdolności językowe poprzez oglądanie filmów, czytanie książek, słuchanie piosenek oraz kontakt z rówieśnikami posługującymi się językiem angielskim jako językiem obcym lub jako językiem ojczystym. Jestem przekonana, że wiedza przekazywana w atrakcyjnej formie pobudza wyobraźnię, wyzwala kreatywność i motywuje do wysiłku.

II CELE OGÓLNE

 • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
 • Rozwijanie umiejętności językowych, ze szczególnym naciskiem na słuchanie i mówienie
 • Przygotowywanie ucznia do samodzielności w uczeniu się języka obcego.
 • Rozbudzane zainteresowania kulturą, historią i literaturą krajów anglojęzycznych
 • Poznanie możliwości jakie stwarza komputer i Internet przy doskonaleniu zdolności językowych.
 • Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
 • Zapewnienie uczniom kontaktu z językiem obcym, między innymi przez korespondencję z osobami uczącymi się języka angielskiego w innych krajach

III SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

 • Poznanie stron internetowych specjalnie przygotowanych dla uczących się języka angielskiego
 • Zdobycie umiejętności korzystania ze słowników internetowych
 • Poszukiwanie rówieśników z innych państw chętnych do korespondowania w języku angielskim.
 • Poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchania, czytania i pisania poprzez użycie filmów DVD, zasobów internetowych, oraz tekstów literackich
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i geografii krajów anglojęzycznych
 • Wdrażanie do samodzielnego gromadzenia informacji z różnych źródeł
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy
 • Oswajanie z publicznymi wystąpieniami
 • Budowanie wiary we własne możliwości
 • Opanowanie poznanych struktur gramatycznych
 • Poznanie różnych stylów życia i zachowań
 • Uświadomienie potrzeby...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !