Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

WYCIECZKA JAKO SPOSÓB ZDOBYWANIA WIEDZY — lekcja w terenie

Data dodania: 2010-02-23 12:26:28
Autor: Agnieszka Król

W nowoczesnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych wzrasta rola wycieczek szkolnych, szczególnie wycieczek programowych, które mają na celu nie tylko uzupełnienie realizowanego programu nauczania ale również ćwiczenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
Wdrażanie uczniów do udziału w wycieczkach polega m.in. na:

  1.  kształceniu nawyku skupiania uwagi w terenie;
  2.  kształceniu umiejętności spostrzegania i obserwowania;
  3.  rozwijaniu umiejętności dostrzegania współzależności organizmów i zjawisk;
  4.  przyzwyczajaniu uczniów do stałego pamiętania o celu wycieczki i do konsekwentnego, systematycznego jego realizowania (...);
  5.  rozwijaniu wrażliwości na piękno przyrody.

W dniach 1– 3 czerwca 2005 roku odbyła się wycieczka programowo– turystyczna do Kotliny Kłodzkiej, w której uczestniczyło 32 uczniów i 3 opiekunów. Jednym z głównych założeń wyjazdu było wykonanie zadań z biologii, geografii i matematyki przygotowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. W przygotowanie i opracowanie zadań włączyli się: mgr Małgorzata Rojowska (nauczyciel matematyki), mgr Janusz Mońka (nauczyciel geografii) i mgr Agnieszka Król (nauczyciel biologii, jak również koordynator pracy nad zadaniami w czasie wyjazdu).

Umożliwienie wykonania poleceń uczniom w terenie wymagało sporej pracy głównie w sferze organizacyjnej wyjazdu, ze względu na dużą ilość pomocy dydaktycznych, które należało zabrać ze sobą. Uczniowie pracowali w grupach, dla których zostały przygotowane karty pracy i materiały pomocnicze niezbędne do wykonania zadań. Poszczególne grupy wykonywały zadania z dwóch przedmiotów: z matematyki i z geografii, bądź z geografii i z biologii. Zadania przygotowano i dobrano tak, aby odzwierciedlały problematykę obszaru, na którym uczniowie przebywali.      

         Cele edukacyjne wycieczki programowo – turystycznej do Kotliny Kłodzkiej:

a)      kształcenia

w zakresie wiadomości uczeń potrafi:

-          nazwać wyposażenie potrzebne na wycieczce

-          podać zasady zachowania się na terenie rezerwatu oraz parku narodowego

-          wymienić źródła i sposoby zdobywania wiedzy

-          nazwać park narodowy w którym znalazł się w czasie wycieczki

w zakresie umiejętności uczeń...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !