Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

«Zabawa i edukacja w Gminnym Przedszkolu Publicznym z/s w Przylepie»

Data dodania: 2010-02-17 17:13:42
Autor: Marżolena Mijalska

«Zabawa i edukacja w Gminnym Przedszkolu Publicznym z/s w Przylepie»

W obecnej dobie nie jest łatwo zapewnić dostęp do edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom w środowisku wiejskim, wszak związane jest to z obciążeniem domowego budżetu rodziny, który jest nierzadko dość skromny.

W roku szkolnym 2009/2010 rodzice przedszkolaków z terenu Gminy Zielona Góra nie mają powodów do narzekań. Dzięki wdrożonemu od września 2009 r. projektowi«Zuzia na Zaczarowanej Wyspie» współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, liczba miejsc dla maluchów w przedszkolach w obrębie Gminy została poszerzona, a co za tym idzie edukacją przedszkolną została objęta większa liczba dzieci.

W ten sposób staramy się stworzyć warunki do powszechnego dostępu do przedszkoli, a tym samym do zajęć dodatkowych, przyczyniających się do wielostronnego rozwoju dziecka w Przylepie, Raculi, Nowym Kisielinie, Zawadzie, Ochli i Zatoniu.

„Zabawa i edukacja w Gminnym Przedszkolu Publicznym z/s w Przylepie”

W obecnej dobie nie jest łatwo zapewnić dostęp do edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom w środowisku wiejskim, wszak związane jest to z obciążeniem domowego budżetu rodziny, który jest nierzadko dość skromny.

W roku szkolnym 2009/2010 rodzice przedszkolaków z terenu Gminy Zielona Góra nie mają powodów do narzekań. Dzięki wdrożonemu od września 2009 r. projektowi „Zuzia na Zaczarowanej Wyspie” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, liczba miejsc dla maluchów w przedszkolach w obrębie Gminy została poszerzona, a co za tym idzie edukacją przedszkolną została objęta większa liczba dzieci.

W ten sposób staramy się stworzyć warunki do powszechnego dostępu do przedszkoli, a tym samym do zajęć dodatkowych, przyczyniających się do wielostronnego rozwoju dziecka w Przylepie, Raculi, Nowym Kisielinie, Zawadzie, Ochli i Zatoniu.

Wiek przedszkolny jest okresem szczególnym w rozwoju dziecka: to wówczas następuje silna potrzeba kontaktów społeczno-emocjonalnych z rówieśnikami. Kontakty te bezpośrednio wpływają na rozwój osobowościowy, kształtują poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Dziecko uczęszczające do przedszkola nabywa pozytywnych doświadczeń współżycia w grupie, staje się radosne i szczęśliwe. Dziecko pozbawione tego rodzaju bodźców, z czasem nabiera tendencji do odosobnienia i samotności.

Grupa rówieśnicza w przedszkolu pozwala, by dziecko nabywało umiejętności społecznych, nawiązywało przyjaźnie, uczyło się jak rozwiązywać konflikty, nabywało umiejętności rozumienia i akceptowania uczuć innych. Edukacja przedszkolna ma olbrzymi wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Rodzice przedszkolaków uczestniczących w zajęciach w ramach projektu mają świadomość korzyści płynących z edukacji dla dalszego rozwoju ich dziecka.

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w Gminnym Publicznym Przedszkolu z/s w Przylepie staramy się o wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

Głównymi celami i wyznacznikami pracy Przedszkola są:

  • wielostronny rozwój dziecka, poprzez stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !