Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Technika na co dzień

Data dodania: 2010-01-10 15:51:26
Autor: Anna Wojtczak

Przedstawiam konspekt zajęć realizowanych metodą ośrodków pracy dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych.

I Część wstępna:

1. Temat ośrodka okresowego: Technika na co dzień.

2. Temat ośrodka dziennego: Bezpiecznie korzystamy z urządzeń technicznych.

3. Rodzaj zajęć: funkcjonowanie w środowisku, technika.

4. Treści edukacyjne:

a) polonistyczne:

- rozwiązywanie zagadki,

- nazywanie urządzeń technicznych znanych z życia codziennego,

- odczytywanie zdań i ich segregowanie według kolejności zdarzeń,

- odczytywanie i zapisywanie nazw urządzeń i czynności,

- przeliczanie elementów,

- pisanie po śladzie i odwzorowywanie cyfr i liter,

b) społeczno – przyrodnicze:

- nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku,

- określanie charakterystycznych cech pogody zimowej,

- omawianie zasad bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń technicznych,

c) matematyczne:

- przeliczanie i porównywanie ilości osób w klasie,

- przeliczanie elementów i pisownia cyfr,

d) artystyczne:

- odkalkowywanie,

- dziurkowanie po konturze,

- szycie ściegiem za igłą– kontury domowych urządzeń technicznych,

5. Cele operacyjne:

a) cele dydaktyczne (uczeń):

- zna nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku,

- dostrzega zimowe zmiany w przyrodzie,

- potrafi sformułować odpowiedź ustną na postawione pytanie,

- rozumie treść zagadki i potrafi ją rozwiązać,

- nazywa domowe urządzenia technicznych i wie jak bezpiecznie z nich korzystać,

- potrafi przeczytać pojedyncze wyrazy i proste zdania,

- umie przepisać w odpowiednim miejscu dane słowo,

- potrafi przeliczać liczmany,

- szyje fastrygą po konturach,

b) cele wychowawcze (uczeń ...):

- zauważa zmiany w przyrodzie związane ze zmianami pór roku,

- zna zasady bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń technicznych,

- dba o estetykę pracy technicznej,

- dba o porządek w miejscu pracy,

- potrafi współpracować w zespole,

c) cele rewalidacyjne (uczeń ...):

- ćwiczy poprawną wymowę – poprawnie nazywa urządzenia techniczne,

- doskonali pamięć i logiczne myślenie,

- rozwija percepcję wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość,

- usprawnia właściwe funkcjonowanie ręki w czasie pisania i ekspresji artystycznej.

6. Formy pracy:

- indywidualna,

- zbiorowa.

7. Strategie:

- asocjacyjna (uczenie się przez przyswajanie gotowej wiedzy - kojarzenie),

- emocjonalna (uczenie się przez przeżywanie),

- operacyjna (uczenie się poprzez działanie).

8. Metody pracy:

- słowne: formułowanie odpowiedzi na pytania, rozmowa kierowana,

- poglądowe: pokaz,

- praktyczne: rozwiązywanie zagadki, odczytywanie i segregowanie zdań, praca na indywidualnych kartach ucznia, działalność praktyczno –...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !