Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Trening przed klasówką: " Figury geometryczne. Figury podobne"

Data dodania: 2009-12-30 12:04:16
Autor: Izabela Tarasiuk

Nietypowe w tej lekcji jest to, iż uczniowie decydują się na prezentację tylko jednego zadania, na wybraną przez siebie ocenę. Zadania są dobrane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w szkole, więc uczeń może zdiagnozować swoje umiejętności przed klasówką.

Typ szkoły: Technikum Uzupełniające 

Zawód: kucharz

Klasa: II TU

Przedmiot: matematyka

Data przeprowadzenia zajęć: 18 luty 2009 r.

Temat: Trening przed klasówką: „Figury geometryczne. Figury podobne”.

Zagadnienie hospitacji diagnozującej:

 • usystematyzowanie wiedzy o własnościach klasycznych obiektów geometrycznych; 
 • wyrobienie umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzanego rozumowania, bądź otrzymanego wyniku obliczeń; 
 • wyrobienie nawyku samodzielnego analizowania i klasyfikowania informacji; 
 • kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz argumentowania. 

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna i stosuje podstawowe własności dotyczące kątów oraz figur płaskich;
 • zna i stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków;
 • zna i stosuje twierdzenie Talesa do obliczania długości odcinków;
 • zna i stosuje cechy podobieństwa trójkątów oraz własności wielokątów podobnych;
 • oblicz pola i obwody figur płaskich.

Pożądane umiejętności uczniów:

 • samoocena wiedzy i umiejętności;
 • efektywna współpraca w grupie;
 • wybranie odpowiedniego modelu i narzędzi potrzebnych do rozwiązania zadania;
 • prezentacja rozwiązana...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !