Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Podsumowanie wiadomości o węglowodorach

Data dodania: 2009-12-02 16:23:01
Autor: Agnieszka Złotek-Janiec

Konspekt lekcji jest tak samo ważny jak dla reżysera scenariusz. Poniższy konspekt dotyczy lekcji poświęconej podsumowaniu i utrwaleniu zdobytej przez uczniów wiedzy na temat węglowodorów nasyconych i nienasyconych. Do konspektu dołączyłam kartę pracy ucznia, która może służyć do sprawdzenia wiadomości uczniów.

Konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum – 03.12.2009r.

Temat: Podsumowanie wiadomości o węglowodorach.

Cele lekcji:

a) Ogólny: 

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących węglowodorów

b) szczegółowe:

po zakończonej lekcji uczeń wie:

 • co to są węglowodory, jakie są ich rodzaje i zastosowanie
 • jaką postać mają wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów
 • jaka jest różnica w budowie cząsteczek alkanów, alkenów i alkinów
 • jak odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych
 • od czego zależy rodzaj produktów spalania węglowodorów

umie:

 • napisać wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne danych węglowodorów
 • napisać, uzgodnić i odczytać równania reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania dowolnego węglowodoru
 • napisać, uzgodnić i odczytać równania reakcji przyłączania bromu, chloru lub wodoru do węglowodorów nienasyconych

Formy pracy:

 • praca zbiorowa z całą klasą
 • praca indywidualna

Metody nauczania – uczenia się:

 • pogadanka
 • ćwiczenia na zastosowanie poznanych wiadomości

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy dla uczniów

Przebieg lekcji:

1. Wstępna organizacja i przygotowanie do lekcji
2. Powtórzenie wiadomości o węglowodorach

 • Podać definicję alkanów, alkenów i alkinów
 • Zapisać na tablicy wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów
 • Podać produkty spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego

3. Część podstawowa

 • Uczniowie wykonują ćwiczenia z Karty Pracy
 • Wyjaśnianie na bieżąco wątpliwości co do poprawności rozwiązań

4. Część końcowa:

 • Praca domowa -nierozwiązane przykłady z karty pracy

5. Zakończenie lekcji. 

KARTA PRACY UCZNIA

1. Przyporządkuj nazwom węglowodorów wzory sumaryczne i wpisz je w odpowiednie rubryki w tabelce:
- C3H6, C2H6, C2H4, C4H10, C3H4, C3H8, C2H2, C4H6.
- etan, butan, propyn, propan, eten, buten, etyn, metan, propan, butyn.

ALKANY   ALKENY   ALKINY  
nazwa wzór nazwa wzór nazwa wzór

 

 

 

         


2.Podaj wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny węglowodorów:
a) Acetylen 
b) Butan
c) Propan

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !