Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Proces nauczania języka niemieckiego w trudnej klasie

Data dodania: 2009-11-18 21:53:24
Autor: Joanna Jarzyńska

Jeśli masz problem z motywacją i dyscyplina w Twojej klasie, zachęcam do zapoznania się z moją analizą przypadku, dotyczącą nauczania języka niemieckiego w pewnej trudnej klasie.

1.  IDENTYFIKACJA PROBLEMU

W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęłam współpracę z uczniami klasy II2 naszego gimnazjum w zakresie nauczania języka niemieckiego. Od samego początku miałam przeczucie, iż ta klasa będzie różnić się od pozostałych i na długo pozostanie w mej pamięci. Klasa zdecydowanie nie radziła sobie z materiałem realizowanym na tym etapie kształcenia, mimo iż zaczynała swą naukę od podstaw. Dodam także, iż żadnej innej klasie nauka języka niemieckiego nie przychodziła z takim trudem i „bólem”. Niepokojący był także brak dyscypliny w tej klasie.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

 • Przeprowadzone we wrześniu 2006 roku lekcje dowiodły, iż uczniowie posiadają ogromne braki zarówno w swej wiedzy, jak i umiejętnościach. Zasób ich słownictwa był ograniczony do minimum, nie posiadali żadnej wiedzy gramatycznej, a czytane przez nich teksty miały niewiele wspólnego z językiem niemieckim.
 • Analiza wyników nauczania klasy z roku poprzedniego wykazała, że większość osób w klasie osiągnęła bardzo słabe wyniki nauczania. Ponadto w klasie było sporo osób drugo- i trzeciorocznych o dość silnej osobowości, a nawet o cechach przywódczych.
 • Opisywana przeze mnie klasa była dodatkowo klasą o profilu sportowym, którym często „przykleja się etykietę” słabych pod względem nauczania i niezdyscyplinowanych. Uczniowie nabrali przekonania, że „tak musi być”. Nastąpiło charakterystyczne dla tego procesu „równanie w dół”.
 • Rozmowa z wychowawcą oraz szkolnym pedagogiem potwierdziła moje obserwacje. Klasa od początku gimnazjum uważana była za słabą.
 • Klasa była niezdyscyplinowana i niezgrana. Uczniowie dzielili się na grupę dziewcząt i chłopców oraz tych, którzy powtarzają klasę drugą. Nie było mowy o jakichkolwiek wspólnych działaniach.

3. ZNACZENIE PROBLEMU

 • Zdecydowanie mniejsze wiadomości bądź ich kompletny brak wpływają negatywnie na samoocenę uczniów.
 • Klasie postrzeganej jako słaba i niezdyscyplinowana przestaje zależeć na pozytywnym wizerunku.
 • Niedostateczne opanowanie podstawowych wiadomości będzie miało zdecydowany wpływ na dalszy proces edukacyjny.

4. PROGNOZA NEGATYWNA

 • Dotychczasowe metody i techniki pracy z uczniami nie przynoszą oczekiwanego efektu. Wyniki nauczania w klasie są coraz gorsze. Także dyscyplina na zajęciach pozostawia wiele do życzenia. W klasie zaznacza się negatywny wpływ kilku jednostek. Uczniowie, którzy do tej pory starali się pracować systematycznie i solidnie rezygnują ze swych działań w obawie przed wyśmianiem i odrzuceniem przez pozostałą część klasy. Obniżam wymagania w tej klasie. 

5. PROGNOZA POZYTYWNA

 • Następuje przełom we współpracy z uczniami. Uczniowie dostrzegają zalety uczenia się języka obcego i powoli odnajdują w tym nawet przyjemność.. Wyniki nauczania podnoszą się. Wzrasta samoocena klasy. Widać pierwsze symptomy wzajemnej współpracy.

6. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

CELE:

 • zmotywowanie uczniów do pracy;
 •  podniesienie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego  zawartych w podstawie programowej;
 • konsolidacja zespołu klasowego;
 • podniesienie dyscypliny w klasie.

ZADANIA:

 • poświęcenie większej uwagi i czasu na opanowanie podstawowych umiejętności:  posługiwanie się słownictwem w określonych zakresach tematycznych, wykorzystywanie podstawowej wiedzy gramatycznej w praktyce, rozumienie tekstów słuchanych i czytanych oraz ćwiczenie poprawnej wymowy;
 • przygotowanie dodatkowych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !