Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Koło informatyczne dla klas II — III

Data dodania: 2009-08-20 18:00:21
Autor: Agnieszka Stępniak

Program jest zgodny z założeniami szkoły podstawowej. Obejmuje edukację informatyczną na I etapie kształcenia.
Skierowany jest do dzieci klas II i III uczęszczających na zajęcia kółka informatycznego w Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty«Dzieci Warszawy» w Warszawie.

Opis i założenia programu

Program jest zgodny z założeniami szkoły podstawowej. Obejmujeedukację informatyczną na I etapie kształcenia. Program będzie realizowany raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne przez dwa lata (od 01.10.2007r. do 31.05.2009r.). Skierowany jest do dzieci  klas  II i III uczęszczających na zajęcia kółka informatycznego w Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”. 

Zadania  szkoły

a) Umożliwienie uczniom dostępu do komputera.
b) Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
c) Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (w szczególności z gier).

W koncepcji programu za podstawę przyjęłam:

 1. Zainteresowania uczniów.
 2. Potrzeby dzieci i rodziców.
 3. Możliwości dzieci.

Cele koła informatycznego

Cel główny koła informatycznego:

 • zdobycie wiedzy informatycznej
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych

Cele kształcenia:

 • przygotowanie do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną
 • sięganie do informacji wyrażonej w różnych formach
 • zapoznanie z przykładami stosowania TI w najbliższym otoczeniu ucznia, w szkole i poza nią
 • korzystanie ze środków TI, np. do gier i zabaw
 • poznanie wpływu TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa
 • wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,
 • wspomaganie umiejętności czytania, pisania, rysowania
 • rozwijanie aktywności i ciekawości,

Szczegółowe cele edukacyjne:

Uczeń:

 • zna i stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej
 • szanuje zdrowie własne i innych,
 • pracuje z zestawem komputerowym zgodnie z zasadami bhp,
 • szanuje prawo własności
 • korzysta z legalnego oprogramowania
 • szanuje pracę i prywatność innych użytkowników
 • zdowolnie ustawienia komputera
 • organizuje pracę na ekranie
 • zna podstawowe operacje na pliku - Kopiowanie- Przenoszenie- Zapis pracy
 • posługuje się narzędziami edytora graficznego
 • tworzy rysunek przy użyciu narzędzi "ołówek", "pędzel", "koło", "wielokąt", "lupa",
 • zaznacza, kopiuje, wkleja, wycina zaznaczony obiekt,
 • zmienia wielkość zaznaczonego obiektu
 • powiększa,
 • pomniejsza,
 • zmienia wysokość lub szerokość obiektu,
 • koloruje, zmienia kolory obiektów;
 • komponuje rysunki z gotowych elementów
 • posługuje się narzędziami edytora tekstu
 • przepisuje tekst,
 • formatuje napisany tekst,
 • pracuje z gotowym tekstem
 • zaznacza, kopiuje, wkleja, wycina tekst lub jego fragmenty,
 • zapisuje wyniki swojej pracy
 • prace zapisuje we własnym katalogu z logiczną nazwą pliku,
 • tworzy podkatalog,
 • otwiera pliki w różny sposób i w różnych programach
 • korzysta z polecenia "otwórz", "otwórz z...",
 • korzysta z polecenia "znajdź pliki lub foldery...",
 • stosuje zdobytą wiedzę w praktyce
 • wykonuje materiały na gazetki ścienne korzystając z techniki komputerowej.
 • potrafi obsłużyć stację CD, stację dyskietek
 • potrafi wyszukać potrzebne informacje w Internecie
 • potrafi wykonać zaproszenie, dyplom, kalendarz wykorzystując edytory graficzne, tekstu
 • właściwie i świadomie wykorzystuje komputer w celach rozrywkowych
 • zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i programów komputerowych, gier komputerowych

Treści nauczania

 • bezpieczeństwo, higiena i reguły pracy przy komputerze
 • sposoby porozumiewania się z komputerem za pomocą klawiatury i myszy
 • przykłady stosowania TI w otoczeniu dziecka: dom, pracownia szkolna, biblioteka, sekretariat szkoły, sklep, apteka, poczta itp.
 • wykorzystanie komputera do nauki pracy i zabawy
 • korzystanie z oprogramowania służącego do rysowania, pisania, generowania dźwięków, gier komputerowych
 • klasyfikowanie i porządkowanie informacji opisujących przedmioty, np. własną kolekcję zabawek
 • sięganie do różnych źródeł informacji, np. książek, biblioteki, płyty CD, Internet

Osiągnięcia 

Uczniowie potrafią:

 • bezpiecznie korzystać z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora, myszki.
 • wybrać i uruchomić wskazany program edukacyjny, właściwie z niego skorzystać i zakończyć pracę z programem.
 • stosować prawa użytkownika;
 • zmieniać dowolnie ustawienia komputera
 • planować pracę na ekranie;
 • tworzyć samodzielnie rysunek na zadany temat
 • dokonać trafnego wyboru koloru zwracając uwagę na wygląd estetyczny i walory artystyczne tworzonego obrazu;
 • zapisać pracę na dysku w dowolnym katalogu, otworzyć zapisaną pracę
 • używać podstawowych operacji na pliku
 • samodzielnie redagować krótkie teksty na zadany temat zwracając uwagę na estetyczny wygląd tekstu;
 • skorzystać z dyskietki, płyty CD
 • wyszukać informacje z Internetu na zadany temat
 • wykonać zaproszenie, dyplom, kalendarz

Plan pracy na rok szkolny 2007/2008 - Ilość godzin

 • Zasady pracy z komputerem (BHP, regulamin pracowni) - 1     
 • Prawa własności: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe - 1
 • Elementy składowe zestawu komputerowego - 2    
 • Praca w środowisku Windows (pulpit, ikony, pasek zadań) - 2
 • Wygląd okna programu, paski programu, poruszanie się w obrębie okna programu - 2
 • Robimy porządki w komputerze- tworzymy katalog - 2
 • Ćwiczenia utrwalające tworzenie katalogów - 2
 • Poznajemy program służący do rysowania – Paint - 2
 • Narzędzia: ołówek, pędzel, gumka programu Paint. Rysujemy drzewo - 2
 • Zapis pracy na dysku - 2
 • Prace graficzne w programie Paint
 • Bukiet kwiatów dla pani (wykorzystanie narzędzia elipsa, pędzel) - 2
 • Jesień (wykorzystanie narzędzia prostokąt, zaokrąglony prostokąt) - 2
 • Kartki świąteczne (Boże Narodzenie) - 2
 • Zima wokół nas (wykorzystanie narzędzia wypełnianie kolorem, aerograf) - 2                                                                              
 • Laurki dla babci i dziadka (wykorzystanie narzędzia: A) - 2
 • Ferie zimowe (wykorzystanie narzędzia: krzywa, linia prosta) - 2       
 • Walentynki (wykorzystanie narzędzia krzywa, wielokąt, lupa) - 2
 • Kartki wielkanocne (Wykorzystanie poznanych narzędzi) - 2
 • Laurki dla mamy (Wykorzystanie poznanych narzędzi) - 2
 • Lato, wakacyjne plany (Wykorzystanie poznanych narzędzi) - 2
 • Praca z gotowym rysunkiem (formatowanie rysunku) - 2   
 • Aplikacje w Windows 98/ XP – Notatnik, edytor tekstu - 2
 • Podstawy edycji tekstu „Mistrz klawiatury” - 6

- Podstawy edycji tekstu – (przepisywanie) - 2
- Podstawy edycji tekstu (formatowanie) - 4

 • Zapis pracy w edytorze tekstu - 2
 • Otwieramy plik z dowolnego miejsca zapisanego na dysku - 2
 • Drukujemy prace -...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !