Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sporty zimowe

Data dodania: 2009-08-12 18:48:29
Autor: Grażyna Kawka

Przedstawiam konspekt zajęć przeznaczony dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Konspekt został opracowany i przeprowadzony przed feriami zimowymi w celu zapoznania uczniów z wybranymi, zimowymi dyscyplinami sportowymi.

Temat ośrodka tygodniowego: Zimowe zabawy na śniegu i lodzie.

Temat ośrodka następnego: Zbliżają się ferie zimowe.

Cele główne:

1. Poznanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych.
2. Rozumienie znaczenia aktywnego wypoczynku dla naszego zdrowia.

Cele operacyjne 
Uczeń:

 • aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej i dramowej;
 • rozwija percepcję słuchową i ruchową;
 • aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat sposobów spędzania wolnego czasu;
 • rozumie znaczenie aktywnego wypoczynku dla naszego zdrowia;
 • wymienia nazwy wybranych zimowych dyscyplin sportowych;
 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej;
 • dokonuje obliczeń matematycznych – dodaje i odejmuje w zakresie 20;
 • rozwiązuje szyfrogram;
 • globalnie odczytuje wyrazy;
 • dobiera podpisy do ilustracji;
 • rozwiązuje krzyżówkę;
 • prawidłowo wypełnia kontury obrazka;
 • poprawnie wykonuje pracę przestrzenną – wycina według narysowanych konturów, koloruje, skleja;

Metody:

 • słowne – pogadanka, rozmowa kierowana,
 • oglądowe – pokaz, obserwacja,
 • czynne – samodzielna praca dzieci;
 • wychowania ukierunkowującego

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita, zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: magnetofon, komputer, ilustracje, etykiety, szyfrogram, "Wyrazowy śnieżek" -...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !